Banki Spółdzielcze

W prowadzonej przez nas kancelarii pomagamy konstruować bankom spółdzielczym umowy, weryfikujemy poprawność zapisów umownych, a także pomagamy w zakresie wprowadzania postanowień w przedmiocie ochrony poufnych danych osobowych. Usługi naszej kancelarii obejmują szeroko rozumiane doradztwo prawne dla banków spółdzielczych w Polsce. Reprezentujemy również banki spółdzielcze w procesach windykacji i prowadzimy spory sądowe.

Usługi naszej kancelarii obejmują między innymi:

  • pomoc prawną w zakresie przygotowywania regulacji i innych instrukcji wewnętrznych banku,
  • przestrzegania tajemnicy bankowej,
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • prowadzenie sporów sądowych,
  • reprezentowanie w procesach windykacji oraz zabezpieczania wierzytelności,
  • prawne aspekty usług płatniczych.