Prawo pracy

Sine ira et stuido

W naszej kancelarii świadczymy profesjonalne usługi skupione wokół obowiązującego prawa pracy. Efektywnie pomagamy zgłaszającym się do nas klientom posiadającym własne firmy w tworzeniu zapisów najważniejszych dokumentów, takich jak umowy o pracę, umowy o powierzeniu mienia konkretnym pracownikom, czy też regulaminów pracy oraz wynagrodzeń. Ponadto, dzięki ugruntowanej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu z powodzeniem zajmujemy się reprezentowaniem podmiotów gospodarczych w trakcie sporów sądowych i spraw wytoczonych przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy. Nasza działalność obejmuje również wsparcie w obraniu odpowiedniej strategii podczas prowadzenia negocjacji z pracownikami, mających na celu rozwiązania konfliktów indywidualnych lub zbiorowych. Służymy fachowymi poradami z zakresu prawnych obowiązków pracodawcy i pracownika, które stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Co równie istotne, doradzamym jak postępować w przypadku konieczności walki z nieuczciwą konkurencją, przygotowania zwolnień zbiorowych a także wypadków przy pracy.

Szeroka oferta porad prawnych naszej kancelarii w Poznaniu obejmuje pomoc w zakresie prawa pracy. Do najczęściej podejmowanych przez nas spraw należą:

  • redagowanie i opiniowanie tworzonych dokumentów, w tym: umów o pracę, kontraktów zawieranych z menedżerami oraz umów dotyczących zakazu konkurencji
  • reprezentowanie klientów podczas rozwiązywania konfliktów z pracownikami
  • informowanie o prawnych aspektach dotyczących rozwiązywania stosunków pracy
  • informowanie o sposobach przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji
  • udzielanie porad w temacie obowiązków pracodawcy i pracownika
  • obsługa procesowa
  • kwestie związane z bezpieczeństwem pracy