Uprawnienie do ujawnienia informacji medycznych przez lekarza

| Porady prawne | No Comments
Na każdej osobie wykonującej zawód medyczny ciąży obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji dotyczących…

Ciąża niepełnoletniej – jakie prawa ma młoda matka?

| Porady prawne | No Comments
Nastoletnia ciąża to problem nie tylko o charakterze osobistym, ekonomicznym i społecznym, ale również prawnym.…

Zrzeczenie się dziedziczenia – jakie są konsekwencje prawne?

| Porady prawne | No Comments
Prawo spadkowe to dziedzina, która na pewnym etapie życia dotyka każdego z nas. Warto zapoznać…

Fundusz Alimentacyjny – komu przysługuje?

| Porady prawne | No Comments
Fundusz alimentacyjny ma na celu oferowanie pomocy osobom posiadającym uprawnienie do alimentów, które zmagają się…

Odmowa leczenia medycznego a odpowiedzialność prawna

| Porady prawne | No Comments
Obowiązkiem lekarza, zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jest udzielenie świadczenia medycznego…

Jak chronić swoją tożsamość? – Kradzież danych medycznych

| Porady prawne | No Comments
Większość danych pacjentów to dane wrażliwe. Obecnie trafiają one na szeroką skalę do centralnych systemów…

Zachowek – prawa dziedziczenia i zasady przyznawania spadku

| Porady prawne | No Comments
Zachowek to instytucja prawa cywilnego, części spadkowej, której celem jest dążenie do ochrony najbliższych członków…

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych – kluczowe aspekty regulujące formę opieki nad dziećmi

| Porady prawne | No Comments
W sytuacjach, w których biologiczna matka i ojciec nie są w stanie zapewnić należytych warunków…
Telemedycyna - jakie prawa regulują konsultacje online z lekarzem

Telemedycyna – jakie prawa regulują konsultacje online z lekarzem?

| Porady prawne | No Comments
Udzielanie świadczeń medycznych na odległość jest dozwolone zgodnie z polskim prawem i zasadami etyki zawodowej.…