Prawo turystyczne

Sine ira et stuido

Oferujemy kompleksowe wsparcie klientów prowadzących biura podróży, których działalność podlega pod regulacje prawa turystycznego. Świadczymy fachową pomoc obejmującą przygotowanie projektu przedsiębiorstwa organizującego wyjazdy turystyczne, uwzględniając jego strukturę prawną, warunki świadczenia usług, niezbędne regulaminy oraz politykę prywatności. Ponadto zajmujemy się również konstruowaniem umów branżowych, w tym umów z pośrednikami, przewoźnikami, hotelami, czy pilotami wycieczek. W zakresie naszych praktyk adwokackich prowadzimy także obsługę prawną dotyczącą reklamacji składanych przez klientów, analizując zasadność roszczeń, a następnie prowadząc negocjacje mające na celu ugodowe rozwiązanie konfliktu. Reprezentujemy również przedsiębiorstwa turystyczne podczas procesów odszkodowawczych oraz innych spraw prowadzonych przez organy administracyjne, takich jak Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach naszych usług proponujemy również porady ułatwiające wdrożenie procedur zapewniających ochronę danych osobowych.

Usługi naszej kancelarii w Poznaniu mieszczą w swoim zasięgu doradztwo dotyczące prawa turystycznego obejmujące między innymi:

  • przygotowanie projektu działalności turystycznej
  • opracowanie warunków świadczenia usług turystycznych
  • reprezentowanie właścicieli firm turystycznych w sprawach prowadzonych przez organy administracyjne
  • konstruowanie umów branżowych oraz umów z pośrednikami, a także regulaminów organizacji imprez turystycznych
  • prowadzenie negocjacji z klientami wnoszącymi o otrzymanie roszczeń z tytułu reklamacji
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych