Prawo ubezpieczeniowe

Sine ira et stuido

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu praw osób fizycznych do otrzymania różnego rodzaju odszkodowań. Reprezentujemy klientów podczas procesów pozwalających na odwołanie się od krzywdzącej decyzji zakładów ubezpieczeń społecznych, powodujących wstrzymania wypłaty zasiłków. Ponadto, często zajmujemy się również sprawami dotyczącymi formułowania i pozyskiwania roszczeń odszkodowawczych na gruncie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego kierowców. Są to przede wszystkim sprawy wynikające z poniesienia przez stronę strat majątkowych (takich jak zniszczenie pojazdu) oraz co równie istotne dotkliwego uszkodzenia ciała. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na kwestię odpowiedniego wyliczenia wysokości rekompensaty, ponieważ przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe niejednokrotnie celowo obniżają wartość zadośćuczynienia. W ramach naszych działań wspieramy także klientów w negocjacjach z pracodawcą, kiedy doszło do wypadku na terenie firmy. Służymy również swoim doświadczeniem i podejmujemy się prowadzenia spraw, których celem jest uzyskanie pieniędzy z ubezpieczenia w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym.

Szeroka oferta działania naszej kancelarii w Poznaniu obejmuje prowadzenie spraw dotyczących prawa ubezpieczeniowego. Najczęściej rozwiązujemy problemy związane z:

  • ubezpieczeniem społecznym
  • odszkodowaniami z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia kierowców
  • odszkodowania z powodu szkód majątkowych powstałych w nieruchomości
  • odszkodowaniami z powodu doznania uszczerbku na zdrowiu w czasie pracy
  • odszkodowania przysługującego z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku komunikacyjnego