Prawo medyczne

Sine ira et stuido

Bazując na zdobytej przez lata wiedzy i doświadczeniu zawodowym pomagamy klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem medycznym. Zajmujemy się profesjonalną weryfikacją i przygotowywaniem umów, a także sprawdzamy inne dokumenty medyczne pod kątem poprawności ich zapisów. Dodatkowo, opiniujemy projekty zmian wewnątrz zakładów medycznych oraz propozycje regulaminów ustalających zakres działania pracowników. Do naszych usług zalicza się kompleksowa obsługa prawna jednostek medycznych, obejmująca realizację kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto, oferujemy wsparcie podmiotom prawnym w czasie przeprowadzania restrukturyzacji, likwidacji lub przejęcia zakładów opieki zdrowotnej. W ramach działania naszej kancelarii doradzamy klientom w trakcie przetargów oraz negocjacji z innymi placówkami należącymi do sektora ochrony zdrowia. Świadczymy również pomoc prawną w sporach z organami administracji publicznej oraz reprezentujemy jednostki medyczne w postępowaniach karnych. Poza tym, udzielamy porad pozwalających zapewnić odpowiednią ochronę prawną lekarzom i pracownikom placówek medycznych.

Nasza kancelaria w Poznaniu świadczy wszechstronną pomoc w zakresie prawa medycznego. Zajmujemy się między innymi sprawami, takimi jak:

  • weryfikacja i analiza umów oraz dokumentów medycznych
  • obsługa prawna jednostek medycznych
  • restrukturyzacje, likwidacje oraz przejmowanie zakładów opieki zdrowotnej
  • doradztwo w trakcie przetargów i negocjacji
  • reprezentacja klientów w sporach z organami administracji publicznej oraz w postępowaniach karnych
  • ochrona prawna lekarzy i pracowników placówek medycznych