Prawo bankowe

Sine ira et stuido

W prowadzonej przez nas kancelarii pomagamy klientom posiadającym własne podmioty gospodarcze weryfikować umowy zawierane z różnymi instytucjami finansowymi. Sprawdzamy zapisy pod kątem ich poprawności w zakresie ochrony poufnych danych osobowych, a także opiniujemy zaproponowane ramy współpracy biznesowej z kontrahentami. Ponadto, oferujemy profesjonalne wsparcie prawne podczas poszukiwania kapitału na rozwijanie istniejących i rozwijanie nowych przedsiębiorstw. W tym celu przede wszystkim analizujemy ryzyko towarzyszące zawarciu konkretnej umowy kredytowej lub bankowej. Dodatkowo, przygotowujemy wzorce umów kredytowych i udzielamy porad dotyczących przestrzegania tajemnicy bankowej. Reprezentujemy również naszych klientów w procesach windykacji oraz zabezpieczania wierzytelności, a poza tym wyjaśniamy wszelkie wątpliwości związane z usługami płatniczymi i elektronicznymi w firmie.

Usługi naszej kancelarii w Poznaniu mieszczą w swoim zasięgu doradztwo dotyczące prawa bankowego, obejmujące między innymi:

  • analizę umów instytucji finansowych pod względem ochrony danych osobowych
  • wsparcie prawne w poszukiwaniu kapitału na rozwijanie nowych inwestycji
  • analizę ryzyka towarzyszącego zawieraniu umów kredytowych oraz bankowych
  • przygotowywanie opinii z obszaru prawa bankowego
  • konstruowanie wzorców umów kredytowych dla przedsiębiorstw
  • przestrzegania tajemnicy bankowej
  • prowadzenie sporów sądowych
  • reprezentowanie w procesach windykacji oraz zabezpieczania wierzytelności
  • prawne aspekty usługi płatniczych i elektronicznych