ESG

ESG to niefinansowe raportowanie, inaczej obowiązki rozszerzane przez unijnego prawodawcę, uwzględniające trzy komponenty: środowisko (Environmental), społeczeństwo (Social) oraz ład korporacyjny (Governance). W prowadzonej przez nas kancelarii odpowiemy naszym klientom na pytania, w jaki sposób rozpocząć i działać zgodnie z przyjętymi praktykami ESG i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Usługi naszej kancelarii obejmują między innymi:

  • Analizę ESG – kompleksową ocenę praktyk związanych z ESG w danych podmiotach, identyfikując obszary do poprawy i wspierając w opracowaniu strategii ESG.
  • Raportowanie ESG – gromadzenie, analiza i raportowanie danych związanych z ESG zgodnie z najlepszymi praktykami i wytycznymi branżowymi.
  • Doradztwo ESG – indywidualne doradztwo w zakresie strategii ESG, włączając w to zarządzanie ryzykiem oraz tworzenie polityk ESG.
  • Szkolenia i edukacja – szkolenia i warsztaty mające na celu zwiększenia świadomości na temat ESG oraz budowania kompetencji w zakresie wdrażania najlepszych praktyk.