Prawo zamówień publicznych

Sine ira et stuido

Obecnym i przyszłym klientom posiadającym własne przedsiębiorstwa oferujemy fachową pomoc w obrębie uzyskania oraz realizacji wszystkich typów zamówień publicznych. Zajmujemy się szczegółowym opracowaniem ofert i wniosków potrzebnych podczas postępowania o udzielenie konkretnego zamówienia publicznego, z uwzględnieniem obowiązujących regulaminów. Ponadto, przygotowujemy również opinie prawne, niezbędne pisma procesowe oraz pytania do zamawiającego. W ramach naszej działalności przeprowadzamy także ocenę ryzyka związanego z realizacją danego zamówienia publicznego i analizujemy dokumenty przetargowe, których treść niejednokrotnie nie jest wystarczająco czytelna dla przedsiębiorców. Co równie istotne, nasze usługi obejmują reprezentowanie wykonawców zamówień publicznych w postępowaniach sądowych, takich jak procesy odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nasi klienci mogą dodatkowo korzystać z naszej wiedzy i uzyskać porady wyjaśniające aspekty prawne procedur wydatkowania środków publicznych oraz ich pozyskiwania.

Nasza kancelaria prawna w Poznaniu zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z prawem zamówień publicznych. Pomagamy klientom poprzez profesjonalne wykonywanie następujących usług:

  • przygotowanie projektów lub ofert niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • redagowanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
  • przeprowadzenie oceny ryzyka realizacji zamówienia publicznego i analizowanie dokumentów przetargowych
  • reprezentowanie w trakcie postępowań sądowych
  • wyjaśnianie aspektów prawnych dotyczących procedur wydatkowania środków publicznych