Prawo finansowe

Sine ira et stuido

Obecnym i przyszłym klientom indywidualnym naszej kancelarii oferujemy fachową pomoc w rozwiązaniu wszelkich trudności dotyczących uzyskania, a następnie podpisania korzystnej umowy kredytu. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na porównanie warunków proponowanych przez banki i przygotowanie niezbędnej dokumentacji, potwierdzającej zdolność kredytową. Załatwiamy także kwestie zweryfikowania poprawności zaproponowanych zapisów umów kredytowych, zwłaszcza pod względem przejrzystości tych gwarantujących pożyczkę w ramach kredytu hipotecznego. Ponadto, nasze usługi obejmują również reprezentowanie osób fizycznych podczas trwania postępowań kontrolnych oraz w przypadku konieczności składania wyjaśnień przed organami podatkowymi. Co równie istotne, dzięki wieloletniej praktyce zawodowej posiadamy doświadczenie z zakresu rozwiązywania sporów z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Profesjonalna pomoc prawnicza niejednokrotnie pozwoliła naszym klientom uniknąć zaostrzenia konfliktów, a ostatecznie zakończyć sprawy w najbardziej dogodny sposób dla obydwu stron. Do naszych usług należy również pełnienie pełnomocnictwa przed sądami gospodarczymi oraz organami ścigania.

Nasza kancelaria w Poznaniu zajmuje się między innymi rozwiązywaniem problemów prawnych mieszczących się w zakresie prawa finansowego. Pomoc klientom obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zaciągnięcia kredytu
  • weryfikację umów kredytowych (w tym kredytu hipotecznego lub pożyczki)
  • reprezentację w trakcie postępowania kontrolnego przed organami podatkowymi
  • doradztwo w zakresie sporów z bankami i innymi instytucjami finansowymi
  • pełnienie pełnomocnictwa przed sądami oraz organami ścigania