Prawo ochrony danych osobowych

Sine ira et stuido

Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Jest ono szczególnie ważne ze względu na ostatnie nowelizacje, które rozpoczęły walkę ze swobodnym przepływem poufnych informacji bez odpowiedniej kontroli i zgody ich posiadaczy. W obrębie oferty kancelarii zajmujemy się przygotowywaniem wzorów upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych między innymi w procesach rekrutacyjnych. Ponadto, świadczymy usługi skupiające się wokół tworzenia kompleksowej polityki prywatności firmy, ułatwiającej spełnienie obowiązków informacyjnych narzuconych przez nową ustawę. Dla naszych klientów przygotowujemy również szczegółową analizę dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa pod względem spełniania wymogów wynikających z RODO. Co równie istotne, przeprowadzamy także ocenę ryzyka przetwarzania danych osobowych w procesach biznesowych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez organy zewnętrzne reprezentujemy klientów w toku kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz w postępowaniach administracyjnych.

Szeroka oferta działania naszej kancelarii w Poznaniu obejmuje prowadzenie spraw dotyczących prawa ochrony danych osobowych. Najczęściej rozwiązujemy problemy związane z:

  • utworzeniem zasad polityki prywatności firmy
  • przygotowaniem wzorów upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • analizą działalności przedsiębiorstwa pod względem wymogów wynikających z RODO
  • oceną ryzyka przetwarzania danych osobowych w procesach biznesowych
  • reprezentowaniem klientów w toku kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych