Prawo ubezpieczeniowe

Sine ira et stuido

Dzięki wieloletniej praktyce adwokackiej posiadamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu spraw poruszających różne aspekty prawa ubezpieczeniowego. Przygotowujemy dla naszych klientów treści ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, które są szczególnie istotne w przypadku właścicieli firm oraz członków zarządu przedsiębiorstw. Poza tym, zajmujemy się także interpretacją zapisów konkretnych umów ubezpieczeniowych, zwłaszcza przed ich podpisaniem z wybranym ubezpieczycielem. Pomagamy wówczas porównać treść ofert, ocenić ryzyko prawne i ostatecznie wytypować najbardziej korzystne oferty ubezpieczeń z punktu widzenia klienta. W ramach naszej działalności prowadzimy również negocjacje z ubezpieczycielami, zarówno w kontekście uzgodnienia szczegółów umów, jak i kwestii związanych z wypłaceniem odpowiedniego odszkodowania. Jeśli nie dochodzi do ugody, a ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, reprezentujemy naszych klientów podczas procesów o uzyskanie świadczeń odszkodowawczych przed sądem.

Usługi naszej kancelarii w Poznaniu obejmują prowadzenie spraw związanych z prawem ubezpieczeniowym, pod które podlegają podmioty gospodarcze. W ramach codziennej praktyki adwokackiej zajmujemy się:

  • przygotowywaniem treści ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli firm oraz członków zarządu przedsiębiorstwa
  • interpretacją zapisów umów ubezpieczeniowych
  • prowadzeniem negocjacji z ubezpieczycielami
  • reprezentowaniem klientów w trakcie procesów o świadczenia odszkodowawcze
  • doradztwem w zakresie wyboru najlepszego ubezpieczenia gospodarczego