Prawo energetyczne

Sine ira et stuido

W ramach naszej działalności świadczymy pomoc prawną w sprawach wymagających gruntownej znajomości prawa energetycznego. Po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją oraz problemami klientów opracowujemy strategię procesową, a następnie reprezentujemy przedsiębiorstwa energetyczne w sporach sądowych, między innymi przed Prezesem Urzędy Regulacji Energetyki i innymi organami władz publicznych. Zajmujemy się również wykonywaniem szczegółowych analiz oraz opinii prawnych dotyczących zarówno prawa energetycznego, jak i ustaw o odnawialnych źródłach energii, czy też efektywności energetycznej. W naszej kancelarii służymy także pomocą w zakresie uzyskania koncesji umożliwiającej obrót energią elektryczną na terenie kraju. Ponadto, przygotowujemy wzorce umów zawieranych pomiędzy podmiotami sektora energetycznego oraz prowadzimy negocjacje w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszego porozumienia w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz innych produktów energetycznych. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu wspieramy klientów w prowadzeniu procesów nabywania lub przejmowania spółek energetycznych.

Nasza kancelaria w Poznaniu oferuje profesjonalne usługi z sektora prawa energetycznego. Obejmują one między innymi:

  • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w sporach sądowych
  • wykonywanie analiz prawnych z zakresu prawa energetycznego
  • doradztwo w sprawach dotyczących organizacji prawnej przedsiębiorstw energetycznych
  • pomoc w zakresie uzyskania koncesji regulowanych przez prawo energetyczne
  • redagowanie oraz weryfikowanie zapisów umów
  • wsparcie w negocjacjach prowadzonych w trakcie nabywania lub przejmowania spółek energetycznych