Podmioty Gospodarcze

Sine ira et stuido

W obszarze obsługi Klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi we wszystkich dziedzinach prawa, specjalizując się w szczególności w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa turystycznego, prawa medycznego, prawa ubezpieczeniowego, prawa pracy i prawa finansowego, a także w zakresie prowadzenia szeroko rozumianych sporów o zapłatę należności.

Kancelaria zapewnia skuteczną pomoc w prowadzeniu sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

.

Prawo gospodarcze i handlowe

=>
.

Prawo bankowe

=>
.

Prawo pracy

=>
.

Prawo ubezpieczeniowe

=>
.

Prawo energetyczne

=>
.

Prawo zamówień publicznych

=>
.

Prawo ochrony środowiska

=>
.

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

=>
.

Prawo ochrony danych osobowych

=>
.

Prawo medyczne

=>
.

Prawo turystyczne

=>