Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Sine ira et stuido

W wieloletniej praktyce prawnej zajmowaliśmy się sprawami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu służymy klientom w przygotowywaniu gruntownych analiz umożliwiających ustalenie polityki handlowej i cenowej zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zajmujemy się również sporządzaniem opinii mających na celu ocenę zmian w działalności już istniejącej firmy, uwzględniających audyty ryzyk antymonopolowych. W konsekwencji przedsiębiorca może uniknąć poważnych skutków prawnych wynikających z nadużywania swojej pozycji na rynku. Ponadto, wśród naszych usług warto wskazać reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących wykorzystywania nieuczciwych praktyk handlowych prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądy gospodarcze. W ramach oferty kancelarii pomagamy właścicielom firm w trakcie kontroli wykonywanej przez zewnętrzne organy administracyjne. Doradzamy także, co zrobić, gdy dane przedsiębiorstwo staje się ofiarą nieuczciwej konkurencji.

Prowadzona przez nas kancelaria w Poznaniu świadczy usługi z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Należą do nich między innymi:

  • przygotowywanie analiz pozwalających stworzyć politykę handlową firmy zgodną z prawem ochrony konkurencji
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądy powszechne oraz Komisję Europejską
  • doradztwem dotyczącym działania w przypadku postępowań odwoławczych
  • wsparciem w walce z nieuczciwą konkurencją
  • sporządzanie opinii prawnych oraz przeprowadzanie audytów ryzyk antymonopolowych
  • pomoc przedsiębiorcom w trakcie kontroli wykonywanej przez organy administracyjne