Prawo ochrony środowiska

Sine ira et stuido

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozwiązujemy problemy związane z różnymi aspektami prawa ochrony środowiska. Pomagamy przedsiębiorcom modyfikować stworzone plany inwestycyjne w taki sposób, aby nowa działalność była jak najbardziej ekologiczna i spełniała wszelkie wymogi narzucone przez obowiązujące zapisy prawne. Dotyczą one przede wszystkim organizacji gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, wycinki drzew pod inwestycję, emisji gazów, a także zarządzania odpadami. Zajmujemy się szczegółową oceną ryzyka wystąpienia zagrożeń dla przyrody, które mogą być spowodowane pracą danego przedsiębiorstwa. Ponadto, doradzamy klientom w kwestiach uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji środowiskowych, uwzględniając przy tym szereg regulacji, determinowanych przez prawo krajowe i unijne. W ramach naszych usług radzimy, co zrobić w przypadku złamania prawa ochrony środowiska. Przygotowujemy również dokumentację i reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych oraz sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku wytoczonych przez sądy administracyjne.

W ramach usług naszej kancelarii w Poznaniu oferujemy kompleksową pomoc prawną w obrębie przestrzegania prawa ochrony środowiska przez podmioty gospodarcze. Zajmujemy się między innymi:

  • wsparciem w zakresie planowania inwestycji zgodnej z obowiązującym prawem ochrony środowiska
  • przygotowaniem prawidłowej strategii zarządzania odpadami
  • reprezentowaniem klientów w procesach sądowych związanych ze złamaniem przepisów prawa środowiskowego
  • doradztwem w kwestiach uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji środowiskowych
  • analizowaniem zagrożeń dla środowiska wynikających z otwarcia nowego przedsiębiorstwa