Prawo medyczne

Sine ira et stuido

W obrębie naszych usług prawnych pomagamy osobom, które osobiście lub pośrednio zostały pokrzywdzone w wyniku otrzymania błędnej diagnozy lekarskiej. Niejednokrotnie z winy lekarzy pacjenci doznają trwałych uszczerbków na zdrowiu, które decydują o kształcie ich całego późniejszego życia. Nasza kancelaria wspiera klientów w procesach umożliwiających uzyskanie odpowiedniej rekompensaty finansowej za rażące zaniedbania ze strony placówki medycznej lub jej konkretnego pracownika. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw, pozwalających zweryfikować podstawy roszczeń pacjentów i otrzymać satysfakcjonujące orzeczenie sądu. Ponadto, rozwiązujemy również problemy związane z potwierdzeniem bezprawnych działań lekarzy, w tym wykonywania wszelkich zabiegów medycznych bez wyrażenia zgody przez pacjenta. Poza prowadzeniem postępowań odszkodowawczych zajmujemy się także mediacjami i ugodowym rozwiązywaniem sporów zaistniałych pomiędzy pacjentami a placówkami medycznymi. Każdy przypadek staramy się traktować indywidualnie, kierując się profesjonalizmem i mając na uwadze delikatny charakter spraw dotyczących prawa medycznego, które często są dla klientów ogromnym obciążeniem psychicznym.

Nasza kancelaria w Poznaniu podejmuje się świadczenia porad związanych z prawem medycznym. Zaliczają się do nich między innymi sprawy dotyczące:

  • błędów w sztuce lekarskiej
  • odpowiedzialności zawodowej lekarzy
  • wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta
  • odszkodowań za poniesiony uszczerbek na zdrowiu
  • ugodowego rozwiązywania sporów między pacjentami a placówką medyczną

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji osób i placówek w trakcie procesów karnych i cywilnych, lecz także wspieramy naszych klientów podczas procesu ugodowego rozstrzygania sporu w stosunkach pacjentów z podmiotami, których zadaniem jest świadczenie pomocy. Rozwiązujemy sprawy związane z przymusowym leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W zakresie usług pełnionych przez naszą kancelarię mieści się również doradztwo dotyczące prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, organizacji praktyki grupowej czy przekształcania zakładów opieki zdrowotnej, a także tworzenie i opiniowanie wszelkiego rodzaju dokumentów z tym związanych. Problemem, z którymi mierzy się wielu klientów jest uzyskanie odszkodowania za uchybienia w sztuce lekarskiej w różnego rodzaju placówkach medycznych.

    Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą