Prawo turystyczne

Sine ira et stuido

Naszym klientom oferujemy pomoc w rozwiązaniu wszelkiego rodzaju problemów wynikających z zaniedbań ze strony biur podróży. Należą do nich zwłaszcza komplikacje, które w znacznym stopniu obniżyły komfort zaplanowanego wypoczynku lub całkowicie go zdezorganizowały. W ramach świadczonych porad wskazujemy, w jaki sposób klient ma prawo ubiegać się o otrzymanie stosownego odszkodowania z powodu niskiej jakości obsługi wycieczki. Ponadto, tworzymy treści skarg i reklamacji, poprzez bezpośrednie odwoływanie się do zapisów umów turystycznych, uwzględniając przy tym wystąpienie niekorzystnych dla konsumenta zmian ustalonej wcześniej oferty. Niejednokrotnie dotyczą one zwłaszcza bezpodstawnego podwyższenia cen konkretnego wyjazdu, noclegów lub obniżenia standardów wypoczynku. Pomagamy również doprowadzić do korzystnego zakończenia rozpoczętych postępowań odszkodowawczych oraz radzimy co zrobić, kiedy właściciel firmy turystycznej uchyla się od wpłacenia stosownej rekompensaty. W zakresie naszych usług zajmujemy się dodatkowo przygotowywaniem zażaleń kierowanych do przewoźników lotniczych, jeśli zaplanowany rejs został opóźniony lub odwołany, a także wtedy, gdy podczas transportu zniszczono lub zgubiono bagaż.

Usługi naszej kancelarii w Poznaniu obejmują prowadzenie spraw związanych z prawem turystycznym. Spośród nich, najczęstsze problemy klientów indywidualnych dotyczą dochodzenia roszczeń w przypadku:

  • niskiej jakości usług biura podróży
  • zmiany warunków umowy turystycznej
  • niekorzystnej zmiany cen wycieczek
  • odmowy wypłacenia odszkodowania przez biuro podróży
  • odwołanego lub opóźnionego lotu
  • zagubionego lub zniszczonego bagażu

W ramach działalności kancelarii, pomagamy osobom, którym wycieczkę skrócono z winy organizatora lub uzgodniony wcześniejszy plan nie został zrealizowany z przyczyn niezależnych od podróżnych. Posiadamy także doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z niedogodnościami, za które odpowiada biuro podróży, tutaj wymienić możemy m.in: środek transportu o niższych warunkach, niż był zagwarantowany w umowie, jak na przykład brak klimatyzacji czy niewystarczająca opieka ze strony rezydenta lub pilota. Problemem, z którym zmaga się również wiele osób jest kwestia anulowania wypoczynku, a co za tym idzie – ryczałtowe potrącenie kosztów z tytułu rezygnacji. Udzielamy również pomocy prawnej osobom chcącym założyć działalność w branży turystycznej, lecz także tym, którzy już od pewnego czasu funkcjonują na rynku.

    Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą