Obowiązek alimentacyjny obowiązuje również w sytuacji, gdy dziecko osiągnęło pełnoletność. Co ważne, nie ma granicy wiekowej, po przekroczeniu której rodzic nie musi już płacić. Czy jednak można się od tego uchylić i w jakich okolicznościach?

Alimenty na pełnoletnie dziecko: kiedy przysługują?

Wbrew temu, co wielu może się wydawać, obowiązek alimentacyjny nie wygasa w momencie, gdy młody człowiek w świetle prawa wejdzie w dorosłość, czyli osiągnie 18 rok życia. Zgodnie z przepisami trwa on aż do momentu, kiedy dziecko nie będzie w stanie samo się utrzymać, jednak tutaj muszą pojawić się odpowiednie przesłanki, na przykład kontynuacja edukacji np. na studiach, nauka zawodu. Inną okolicznością jest również choroba dziecka, która uniemożliwia mu samodzielne utrzymanie się. Co ważne, nie ma tutaj żadnej granicy wieku, w związku z czym jest to kwestia mocno indywidualna, która zależy od orzeczenia sądu. Istotne jest, aby podkreślić, że brane są tutaj pod uwagę rzeczywiste możliwości dziecka, a także jego aspirację, ponieważ wyrok nie powinien na przykład odbierać dziecku szansę studiowania czy nawet ukończenia szkoły średniej, ze względu na to, że młody człowiek będzie musiał iść do pracy, aby samodzielnie się utrzymać.

Uchylenie się od alimentów na pełnoletnie dziecko

Istnieją okoliczności, kiedy jednak obowiązek płacenia alimentów na dorosłe dziecko może być uchylony. Pierwszą przesłanką jest sytuacja, kiedy płacenie alimentów staje się dużym uszczerbkiem dla rodziców. Rodzic, nawet kiedy zarabia niewiele jest zobowiązany do tego, aby wspierać finansowo dorosłe dziecko. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego może jednak dojść do skutku, gdy człowiek wykaże, że po spłaceniu zobowiązań względem dziecka nie będzie miał pieniędzy na podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie. Może to też nastąpić, gdy sytuacja materialna opiekunów nagle się pogorszy na przykład wskutek choroby. Inne okoliczności następują, gdy udowodnione jest, że dziecko nie stara się w żaden sposób usamodzielnić. Oczywiście nie ma nic złego w wyborze wymagających studiów, które wymagają wielu lat kształcenia, jak medycyna czy kierunki prawnicze, jednak przesłanką ku uchyleniu alimentów może być na przykład kilka razy powtarzanie tego samego roku czy też ciągłe rozpoczynanie i rzucanie studiów. Do uchylenia może dojść, gdy nagle znacznie poprawi się sytuacja materialna dziecka lub też zwyczajnie, gdy podejmuje ono pracę na stałe, która umożliwia mu samodzielne utrzymanie się i nie planuje kontynuować nauki.

Czy obowiązek alimentacyjny wygasa

Ważne jest, aby podkreślić, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa “sam z siebie”, a także dziecko nie może się zrzec alimentów w sytuacji, gdy stwierdzi na przykład, że po prostu już ich nie potrzebuje. Wyrok sądu odnośnie alimentów na dorosłe dziecko nie ma “terminu ważności” i aby przestał obowiązywać musi zostać uchylony innym wyrokiem. Dlatego konieczne jest wniesienie odpowiedniego wniosku do sądu, ewentualnie może również dojść do mediacji przed mediatorem sądowym – po zaakceptowaniu postanowień przez sąd nie musi już odbywać się rozprawa. 

Przepisy prawa dotyczące alimentów na dorosłe dziecko są bardzo elastyczne, co od sądu wymaga bardzo indywidualnego podejścia do każdej sytuacji.