Decyzja o rozwodzie powinna być dokładnie przemyślana, z tego względu, że ostatecznie kończy on zawarty prawnie związek. Alternatywą dla niego może być separacja, która jedynie uchyla wspólnotę małżeńską.

Separacja – kiedy się na nią zdecydować

Separacja jest cały czas stosunkowo nowym rozwiązaniem, ponieważ dopiero pod koniec 1999 r. w życie weszła regulacja prawna, która pozwala właśnie na takie czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Zazwyczaj decydują się na nią osoby, które widzą jeszcze szansę na spędzenie razem przyszłości, jednak obecnie borykają się z rozkładem pożycia na kilku płaszczyznach, które jest koniecznym warunkiem, aby sąd mógł zarządzić separację.  Tak samo, jak w przypadku rozwodu, musi tutaj zostać złożony stosowny pozew, po czym podejmowana jest decyzja już na wokandzie. Istnieją  okoliczności, kiedy orzeczenie będzie inne niż oczekujemy, na przykład gdy rozejście się rodziców może negatywnie wpłynąć na dzieci lub, gdy separacja byłaby niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Taka sytuacją ma miejsce chociażby, kiedy jeden z partnerów ze względu na chorobę wymaga stałej opieki ze strony małżonka.

Rozwód czyli ostateczne zakończenie małżeństwa

Rozwód, wciąż jest znacznie bardziej popularnym rozwiązaniem niż separacja. Z roku na rok, coraz więcej par decyduje się na zakończenie w ten sposób swojego związku. Przed złożeniem pozwu, warto jest ustalić takie kwestie, jak podział majątku czy też opieka nad dziećmi, ponieważ jeśli pozostawimy te sprawy do rozstrzygnięcia sądowego, czas trwania całego procesu może się znacząco wydłużyć i, bez wątpienia, nie zakończy się na jednej rozprawie. Formułując pozew, musimy pamiętać, że trzeba w nim uwzględnić, ewentualne orzeczenie o winie, lub odpowiednie uzasadnienie rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli występujemy o rozwód z winy współmałżonka, konieczne jest, abyśmy posiadali odpowiedni materiał dowodowy, a także pomocne mogą być zeznania świadków. Istnieją jednak okoliczności, kiedy sąd nie zakończy naszego związku, są one analogiczne jak w przypadku separacji, z tą różnicą, że tutaj musi nastąpić trwały rozpad pożycia  małżeńskiego.

Rozwód a separacja

Zanim zdecydujemy się wnieść pozew o rozwód powinniśmy rozważyć wszelkie możliwe opcje, jedną z nich jest właśnie separacja, która nie przesądza o trwałym zakończeniu związku małżeńskiego. Rozwiązaniem, które ostatnio cieszy się coraz większą popularnością są mediacje sądowe, które mają pomóc w dojściu do porozumienia – mogą one zarówno zapobiec rozwodowi lub separacji, lub też ustala się podczas nich kwestie związane z podziałem majątku czy opieką nad dziećmi, dzięki czemu uda nam się zaoszczędzić wiele czasu niż gdybyśmy mieli kwestie te rozstrzygać przed sądem. Oczywiście są sytuacje, kiedy próba “naprawienia” związku poprzez separację czy mediacje jest z góry nastawiona na porażkę, na przykład gdy jeden ze współmałżonków układa sobie życie już z kimś innym i planuje sformalizować nowy związek.

Zanim złożymy do sądu pozew, warto jest abyśmy dokładnie przemyśleli nasze plany na przyszłość oraz w miarę możliwości porozmawiali z naszym współmałżonkiem. Szczery dialog może pomóc w podjęciu wielu ważnych decyzji w naszym życiu.