Tag

odrzucenie opieki medycznej | Brzoziewska Kędziora

Porady prawne
29 stycznia 2024

Odmowa leczenia medycznego a odpowiedzialność prawna

Obowiązkiem lekarza, zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jest udzielenie świadczenia medycznego…
Read More