Dziecko po rozwodzie rodziców musi zostać na stałe u któregoś z byłych małżonków. Kontakty z drugim rodzicem są wtedy nieco rzadsze, ale jak najbardziej mogą mieć miejsce (oczywiście w przypadku, gdy opieka nad pociechą nie została ograniczona). Na kim w takim wypadku ciąży obowiązek alimentacyjny? Oczywiście na tym rodzicu, który nie zajmuje się dzieckiem na co dzień. Należy jednak pamiętać o tym, że sytuacji w życiu jest wiele i może nastąpić zmiana opieki. Co w takiej sytuacji dzieje się z obowiązkiem płacenia alimentów?

Zmiana opieki nad dzieckiem – kiedy ma miejsce i jak się odbywa?

Po rozwodzie dziecko zazwyczaj zostaje z mamą – szczególnie w przypadku, gdy jest jeszcze małe. Nieco inaczej jest wtedy, gdy pociecha jest nieco starsza. W takiej sytuacji sąd bierze pod uwagę głównie to, co ma do powiedzenia główny zainteresowany – jeśli wyraźnie wyraża chęć zostania z którymś z rodziców i nie ma co do tego przeciwwskazań, sędzia uchyla się do tej prośby. Zdarzają się jednak sytuacje, w których należy rozważyć zmianę opieki. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy syn lub córka samodzielnie podejmuje decyzję o zmianie miejsca zamieszkania lub w momencie, gdy rodzic zajmujący się dzieckiem na co dzień nie może już sprawować nad nim należytej opieki, na przykład z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Ale jak dokonać zmiany opieki? Rodzic, który wcześniej nie zajmował się dzieckiem na co dzień musi złożyć do sądu stosowny wniosek oraz wziąć udział w rozprawie, dzięki której wszelkie wątpliwości powinny zostać rozwiane.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny to coś, co potrafi spędzić sen z powiek. Wiele słyszy się o sytuacjach, w których przydzielone alimenty są zbyt niskie lub zbyt wysokie w opinii byłych małżonków. Jak to jednak wygląda w praktyce? Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że rzadko zdarza się tak, że koszty finansowe są rozdzielone równo po połowie. Zazwyczaj rodzic, który ma przebywać z dzieckiem przez większość czasu jest zobowiązany do pokrywania mniejszej części koniecznych kosztów wykazanych przed sądem. Wynika to z faktu, iż osobiste starania włożone w wychowanie dziecka również są częścią obowiązku alimentacyjnego. W przypadku zmiany opieki, zobowiązanie dotyczące płacenia alimentów przechodzi na rodzica, który wcześniej zajmował się pociechą na stałe. Wysokość należności może pozostać na tym samym poziomie lub się zmienić – jest ustalana głównie na podstawie zdolności zarobkowych i finansowych oraz na podstawie potrzeb dziecka (które z wiekiem są coraz wyższe).

Alimenty a częstotliwość spotkań – czy to ma znaczenie?

Tak jak zostało wspomniane we wcześniejszym akapicie, wysokość alimentów zależy w dużej mierze od dwóch czynników. Jest jednak też trzeci, który jest brany pod uwagę podczas rozprawy. Mowa tutaj o częstotliwości spotkań. Inna kwota zobowiązania dotyczy rodzica, który sporadycznie spotyka się ze swoim dzieckiem, a inna – niższa – zostanie przyznana w przypadku, gdy spotkania odbywają się często i regularnie. Zatem to, jak często każdy z byłych małżonków sprawuje opiekę jest istotne i ma znaczenie zarówno w przypadku rozprawy rozwodowej, jak i wtedy, gdy odbywa się proces związany ze zmianą opieki.

Na wysokość alimentów ma wpływ naprawdę wiele kwestii. Są one równie ważne podczas sprawy rozwodowej, jak i w przypadku, w którym ma nastąpić zmiana opieki nad dzieckiem – warto wiedzieć o tym, że takie sytuacje często mają miejsce i mieć świadomość tego, co może nastąpić.