Podróż samolotem wiąże się z ogromną ekscytacją, ale również z niemałym strachem. Wiele osób obawia się jednej z dwóch rzeczy: zagubionego lub uszkodzonego bagażu na lotnisku. Jak bowiem wiadomo, takie sytuacje niestety się zdarzają. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czego można się domagać?

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za Twój bagaż

Konwencja Montrealska to dokument z 1999 roku, który reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością przewoźników lotniczych. Jej przepisy zostały zaimplementowane do prawa Unii Europejskiej, dzięki czemu konsumenci pochodzący z krajów do niej należących są dodatkowo chronieni. Jej kluczowe zagadnienia obowiązują również w momencie, gdy podróżnik korzysta z linii lotniczych zarejestrowanych w kraju, w którym Konwencja nie obowiązuje. To właśnie ten dokument reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością linii lotniczych za bagaż. Postanowiono bowiem, iż to właśnie firma czarterująca lot jest odpowiedzialna za ładunek pasażera od momentu jego nadania na lotnisku wylotu aż do momentu odebrania go w porcie docelowym.

Reklamacja uszkodzonego bagażu krok po kroku

Na taśmie portu docelowego w końcu pojawił się Twój bagaż, ale został uszkodzony? W takiej sytuacji należy zgłosić się do biura reklamacji bagażowych jeszcze przed opuszczeniem strefy zamkniętej. Znajduje się ono na każdym lotnisku, natomiast bardzo często jest połączone z biurem informacji lub rzeczy znalezionych. Pracownik ma obowiązek przyjąć zgłoszenie oraz przekazać wszystkie dokumenty niezbędne do wypełnienia. Najważniejszym z nich jest raport PIR (Property Irregularity Report), który należy zachować do celów reklamacyjnych. Osoba przyjmująca zgłoszenie jest również zobowiązana do przekazania wszelkich informacji na temat dalszego przebiegu sprawy oraz kroków, które należy podjąć. Reklamację należy bowiem wysłać w formie pisemnej (e-mailem lub listownie) w terminie siedmiu dni od odebrania uszkodzonego bagażu, na adres wskazany przez pracownika portu lotniczego. Do zgłoszenia należy dołączyć szczegóły lotu, wybraną kwotę rekompensaty, kopię wcześniej wspomnianego raportu PIR, kopię kwitu bagażowego oraz dane swojego rachunku bankowego. Warto również dołączyć dowód uszkodzenia w formie zdjęcia lub filmu.

Odszkodowanie za uszkodzony bagaż

Warto mieć na uwadze, że odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona kwotowo. Linia lotnicza nie odpowiada bowiem za szkodę przewyższającą 1000 SDR – jest to sztuczna waluta o zmiennym kursie oscylującym w granicach pięciu złotych. Górna granica odszkodowania nie obowiązuje, jednak gdy przed oddaniem bagażu sporządzono specjalną deklarację interesu i uiszczono za nią stosowną opłatę. Rekompensata ma jednak pokryć poniesione przez pasażera straty – obejmują one zarówno koszt toreb podobnych do uszkodzonej, jak i elementów przewożonych w bagażu, które uległy uszkodzeniu w transporcie.

Uszkodzony bagaż zawsze jest nieprzyjemnym końcem lub początkiem podróży. Wcześniej przygotowane ubrania, kosmetyki, czy też przywiezione pamiątki mogą ulec zniszczeniu. Nic więc dziwnego, że każdemu zależy, by żądana kwota odszkodowania została przyznana. Aby sprawa pomyślnie się zakończyła, warto skorzystać z pomocy specjalisty – w razie wszelkich wątpliwości skontaktuj się z nami!