Jako goście bywa, że jesteśmy zobowiązani do anulowania naszej rezerwacji w hotelu biorąc pod uwagę przeróżne przyczyny, lecz pojawiają się także sytuacje, w których działa to na odwrót, to znaczy hotel odwołuje zabukowany pokój. Czy w takim przypadku mamy prawo do odszkodowania?

Anulacja rezerwacji przez hotel

Hotel ma legalnie prawo do odwołania naszej rezerwacji tylko pod warunkiem, że zarezerwowanie miejsca jest niemożliwe, a nawet zagrożone, lecz te okoliczności nie mogły być przewidziane w momencie zawierania dwustronnej umowy. W takim przypadku powinniśmy być poinformowani o zaistniałym problemie do 10 dni przed świadczeniem usługi, a poniesione koszty otrzymać zwrócone w całości. Klient ma wtedy prawo, aby taką umowę rozwiązać, gdyż pojawia się jawne niespełnienie warunków zawartych w dokumencie ze strony hotelu. Istnieje jednak zjawisko overbookingu, podczas którego rezerwowanych jest więcej pokoi niż tych, rzeczywiście istniejących. Wtedy konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji, maksymalnie w ciągu 30 dni od wystąpienia naruszenia, do kierownika hotelu lub Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Zdarzają się także przypadki, w którym interesujące nas miejsce pobytu dopiero ma mieć swoje otwarcie, a jego opóźnienie wiąże się z anulacją naszej rezerwacji. Może nawet zaistnieć sytuacja, podczas której hotel odwołuje zamówienie pokoju w związku z mającym odbywać się w tym czasie wielkim wydarzeniem, na przykład koncertem, a nawet gdy dana grupa zamierza wynająć cały ośrodek na wyłączność.

Odszkodowanie

Podczas sytuacji jawnie naruszających prawo turystyczne i konsumenckie, polegających na niespodziewanej, nieuzasadnionej zagrożeniami anulacji naszej hotelowej rezerwacji, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Najczęściej następuje to drogą sądową w oparciu o niedotrzymanie postanowień dwustronnego porozumienia, gdyż podstawową zasadą w porządku prawnym jest fakt, iż umów należy dotrzymywać. Niepowiadomienie o anulacji rezerwacji, a nawet zrobienie tego, lecz w terminie mniejszym niż 10 dni od świadczenia usługi, daje nam odpowiednie argumenty podczas rozprawy. Poza tym, według Kodeksu cywilnego bezpodstawne bogacenie się jest nielegalne, tak samo jak brak zwrotu pieniędzy za nieodbyty pobyt. Mimo stale rosnącej popularności podróży wszelkiego rodzaju, a co za tym idzie, rozwijającego się hotelarstwa, wciąż nie istnieją surowe regulacje, zapewniające klientom natychmiastowe zadośćuczynienia. W umowie hotelu z gościem często spotykamy jedynie paragrafy dotyczące anulacji rezerwacji ze strony klienta i sankcji nałożonych z tej przyczyny, lecz nie pojawiają się przesłanki o podobnej odpowiedzialności ponoszonej przez drugą stronę dokumentu.

Warto zatem przed rezerwacją w interesującym nas hotelu zapoznać się z opiniami na jego temat oraz przesłankami, które mogłyby wskazywać na niestosowne praktyki związane z anulacją rezerwacji. Odzyskanie pieniędzy lub odszkodowania od hotelu wymagają minimalnej wiedzy o prawach konsumenta, dlatego warto być ich świadomym oraz z rozsądkiem  podpisywać umowy.