Porady prawne

Czy można obniżyć wysokość alimentów z powodu koronawirusa?

By 16 grudnia 2020 11 stycznia, 2021 No Comments

Epidemia koronawirusa spowodowała kryzys gospodarczy. Wiele osób musi zmagać się z utratą pracy, płynności finansowej i poczucia bezpieczeństwa. O nowe miejsce zatrudnienia jest teraz niezwykle trudno, dlatego cała sytuacja nie przedstawia się korzystnie. Czy można zatem obniżyć wysokość alimentów z powodu koronawirusa? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu!

Zmiana stosunku pracy 

Zmiana stosunku pracy to wprowadzenie modyfikacji do ustalonych wcześniej w umowie warunków dotyczących zatrudnienia. Może obejmować zmniejszenie lub zwiększenie wypłacanego wynagrodzenia, rodzaju obowiązków zawodowych, miejsca zatrudnienia. Mowa w nim również o rozwiązaniu umowy o pracę, a zatem o zwolnieniu. Zmiana stosunku pracy możliwa jest do wykonania na podstawie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Przepis dotyczący alimentów 

Zmiana stosunku pracy może być podstawą zmiany wysokości narzuconych alimentów na podstawie artykułu 188 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Do zmiany stosunków można zaliczyć niezawinioną utratę zatrudnienia bądź chorobę uniemożliwiającą podejmowanie zawodowych obowiązków, a także zmniejszenie lub zwiększenie pensji. Do zmniejszenia alimentów można zaliczyć także czynniki leżące po stronie pobierającego alimenty – na przykład zamknięcie szkół, przedszkoli, odwołanie zajęć dodatkowych – wszystko co jest związane z mniejszymi kosztami jego utrzymania. Obecnie jednak rozpatrywane są przez sąd wyłącznie sprawy określone jako pilne, a tarcza antykryzysowa nie obejmuje spraw alimentacyjnych.

Obniżenie alimentów – czy jest możliwe? 

Na podstawie 14a ust. 9 specustawy o koronawirusie istnieje możliwość zwrócenia się do prezesa określonego sądu o nadanie danej sprawie miana pilnej. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne tylko, gdy istnieje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, zwierzęcego, czy też poważne szkody w interesie społecznym lub też groźba niepowetowanej szkody materialnej oraz jeśli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Taki wniosek musi mieć solidne przesłanki i racjonalne uzasadnienie. Inna możliwość to wniesienie powództwa oraz wniesienie o zabezpieczenie roszczenia na okres w którym toczy się dana sprawa. Ostatnie rozwiązanie jest najprostsze do wykonania. Mowa tutaj o mediacji na podstawie skierowanego wniosku do sądu lub zapisania się na nią prywatnie. Dzięki niej można uzyskać ugodę korzystną dla obu stron, a w obecnym położeniu jest to szybki sposób, do którego dostęp jest bezproblemowy.

Zmniejszenie wysokości nałożonych alimentów ze względu na niekorzystną sytuację materialną, w której znalazła się osoba zobowiązana do ich wypłacania jest możliwe, chociaż ze względu na reżim sanitarny nieco utrudnione. Mamy do wyboru trzy różne metody, z których to mediacja jest aktualnie najłatwiejszym i najkorzystniejszym dla obu stron rozwiązaniem.