Przemoc domowa to problem występujący na całym świecie. W czasie izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa zjawisko to przybrało na sile. Polski rząd uchwalił przepisy nowelizacyjne w tak zwanej nowej ustawie antyprzemocowej. Co się w niej zawiera? W jaki sposób ma wpływać na ochronę osób będących ofiarami przemocy domowej? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zachęcamy do przeczytania!

Natychmiastowe działania 

Nowa procedura opisana w kodeksie prawa cywilnego skoncentrowana jest na natychmiastowym odseparowaniu sprawcy przemocy od jej ofiar. Według nowych przepisów członek rodziny, który wspólnie z innymi zamieszkuje jeden lokal mieszkalny, swoim zachowaniem przemocowym działa na szkodę pozostałych, może zostać zobligowany do opuszczenia mieszkania na żądanie ofiary przemocy. Taką decyzję rozpatruje sąd w postępowaniu nieprocesowym w oparciu o przepisu Kodeksu postępowania cywilnego. Owo postanowienie wchodzi w życie po przeprowadzeniu rozprawy, która musi odbyć się nie później niż miesiąc od dnia wpłynięcia wniosku ofiary. Wykonalność następuje z chwilą ogłoszenia, jednak może zostać ona zmieniona lub uchylona w zależności od nowych okoliczności.

Nowe uprawnienia funkcjonariuszy policji 

Wraz z tym wnioskiem Policja, a także Żandarmeria Wojskowa ma do dyspozycji środek natychmiastowego reagowania na przemoc domową oraz powodowane nią zagrożenie dla zdrowia i życia. To nakaz niezwłocznego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz najbliższego otoczenia lub wprowadzenie zakazu zbliżania się do tych miejsc. W tej procedurze można uwzględnić między innymi: powzięcie przez Policję władzy, wydanie wyżej wspomnianego nakazu lub zakazu, alternatywne podjęcie interwencji po przybyciu do mieszkania, czynności opuszczenia miejsca zamieszkania (fakultatywne), wydanie pouczenia o konsekwencjach i prawach, czynności obejmujące obowiązujący nakaz lub zakaz. Istotne jest to, że nie wszystkie muszą wystąpić w danej sytuacji – wszystkie czynności zależne są od okoliczności, a ponadto osoba z nakazem opuszczenia miejsca ma prawo zabrać swoje osobiste rzeczy oraz te, które są jej niezbędne do wykonywania pracy. Dodatkowo ta osoba w obecności funkcjonariuszy Policji musi pozostawić klucze umożliwiające dostęp do opuszczanego mieszkania.

W jakim celu takie zmiany? 

Nakaz opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokum będzie respektowany nawet w sytuacji, gdy sprawca twierdzi, że nie ma dokąd się udać. Musi on wskazać miejsce pobytu oraz udostępnić funkcjonariuszom policji aktualny numer telefonu. Zakaz zbliżania się obowiązywać ma przez dwa tygodnie, a od decyzji Policjanta można się odwołać w trybie błyskawicznym – takie zażalenie sąd musi rozpatrzyć w ciągu trzech dni. To wszystko ma na celu natychmiastową izolacje ofiary przemocy domowej od agresora, co pozwoli na ochronę ich zdrowia i życia bez konieczności ucieczki z mieszkania, a jedyną wątpliwością jest możliwość wydania takiego nakazu zbyt pochopnie, jednak nad tym aspektem kontrolę będzie sprawował sąd. Nowe przepisy można uznać za kolejny krok w celu zwalczania przemocy domowej w naszym kraju.

Nowa ustawa antyprzemocowa skupia się przede wszystkim na błyskawicznym podjęciu działań mających na celu odseparowanie agresora od ofiar przemocy domowej, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Miejmy nadzieję, że te przepisy skłonią osoby doświadczające krzywd we własnym domu do podjęcia decyzji o zgłoszeniu zagrożenia i zawalczeniu o spokojne życie swoje i dzieci.