Zmiana godzin lotu jest niestety częstą praktyką wielu lotniczych. Jednak w takiej sytuacji pasażer posiada szereg praw: przewoźnik musi między innymi zagwarantować mu nocleg. Jak ta sytuacja wygląda dokładniej?

Obowiązki linii lotniczych w przypadku zmiany godzin lotu

Pamiętajmy, że odpowiedzialność za zmianę godzin lotu lub jego anulowanie ponosi przewoźnik. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego określa zasady pomocy osobom, które dotknięte zostały właśnie tego typu problemem oraz ewentualne dochodzenie przez nie odszkodowania. Należy jednak podkreślić, że odnosi się ono do lotów z Unii Europejskiej: wtedy bez znaczenia jest właściciel linii, aby podróżny otrzymał wspomnianą pomoc. W przypadku, kiedy wracamy do krajów wspólnoty przewoźnik musi być zarejestrowany właśnie na terenie jednego z państw unijnych – tylko wtedy zgodnie z prawem przysługuje nam wsparcie obiecane przez PE. W przypadku anulowania lotu lub mocnego opóźnienia powinniśmy mieć zaproponowany alternatywne połączenie. Musimy mieć także zagwarantowany napój oraz posiłek: możemy na to uzyskać voucher lub też po przedstawieniu rachunków otrzymać zwrot pieniędzy. Linia lotnicza ma także obowiązek zapewnić nam możliwość wykonania dwóch telefonów oraz dwóch maili. A jak wygląda kwestia hoteli?

Zmiana godzin lotu a przedłużony pobyt w hotelu

W sytuacji znaczących zmian godzin lotu przewoźnik powinien zagwarantować nam hotel oraz dojazd do wskazanego miejsca. Niestety musimy pamiętać, że nie zawsze, w szczególności tańsze linie, to robią. Dlatego jeśli dana firma nie zapewniła nam należytej opieki pamiętajmy, że mamy prawo ubiegać się od niej o zwrot kosztów za na przykład za przedłużony pobyt w hotelu, dojazd z i na lotnisko, posiłki czy inne poniesione opłaty, które wystąpiły w związku z danym opóźnieniem. Koniecznie jednak w takiej sytuacji trzeba przedstawić wszelkie rachunki za wydatki, za jakie domagamy się pieniędzy. Dokumentem, poza wcześniej wspomnianym rozporządzeniem PE, regulującym kwestie lotów międzynarodowych jest Konwencja Montrealska, którą warto jest mieć tutaj na uwadze. Podkreślmy jednak, że w przypadku wycieczek zorganizowanych zadbać powinno o nas zazwyczaj biuro podróży.

Rekompensaty pieniężne – komu nie przysługują

Odszkodowania oraz wszelkich rekompensat pieniężnych nie możemy domagać się w sytuacji, jeśli o zmianie godzin lotu zostaliśmy poinformowani z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli jednak o anulowaniu lub opóźnieniu  dowiedzieliśmy się później, a został zaproponowany alternatywny lot spełniający określone w prawie warunki również  nie uzyskamy żadnych roszczeń z tego tytułu. Kwestią często trudną jest wystąpienie, tak zwanych “przypadków nadzwyczajnych”, na przykład trudnych warunków pogodowych, które częściowo zwalniają linie lotnicze z odpowiedzialności – w takiej sytuacji nie możemy chociażby domagać się rekompensaty. Pamiętajmy jednak, że sytuacja, która nie wyklucza dochodzenia odszkodowania jest tak zwany overbooking, czyli gdy sprzedana została zbyt duża ilość biletów na dany lot.

Bardzo ważne jest, aby podróżni znali przysługujące im prawa. Dzięki temu często są w stanie uniknąć dużych kosztów związanych z opóźnieniami czy zmianą godzin lotu.