Często zdarza się, że wybierając się na wycieczkę, mylimy profesję pilota z przewodnikiem. Chociaż wbrew pozorom są to dość podobne zawody, ich przedstawiciele mają zupełnie inne zadania. Czym zajmuje się pilot i jakie ma obowiązki? Tego dowiecie się z naszego artykułu!

Pilot wycieczek a przewodnik turystyczny

Według art. 20 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych pilotem wycieczek określana jest osoba, do której zadań należy m.in. sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej. Pomiędzy profesją pilota a przewodnika istnieją jednak znaczące różnice. Przede wszystkim, w zakresie dotyczącym przekazywania informacji krajoznawczych. Pierwsza z wymienionych osób posiada jedynie podstawowe wiadomości, druga natomiast – fachowe. Ponadto pilot zajmuje się grupą podczas trwania imprezy turystycznej, czyli przykładowo w przypadku wyjazdu zagranicznego podróżuje razem z członkami. Przewodnik z kolei może świadczyć swoje usługi biurom turystycznym, głównie mieszkając w danym miejscu.

Obowiązki i zadania pilotów

Jak już wspomnieliśmy, do głównych zadań pilota wycieczek należy towarzyszenie uczestnikom imprezy turystycznej. Sprawuje on nad nimi opiekę i dba o to, aby każda osoba z grupy była odpowiednio poinformowana, a także rozwiązuje napotkane po drodze problemy. Wśród obowiązków pilota należy także wymienić reprezentowanie uczestników w różnych miejscach pobytu (np. w muzeach). Zajmuje się wszelkimi dokumentami wyjazdowymi, takimi jak bilety. Obejmuje klientów stałą i fachową opieką, informując ich jednocześnie o szczegółach wycieczek, a ponadto musi zapewnić interesujące zajęcia członkom swojej grupy. Do jego obowiązków należy także przyjmowanie reklamacji od uczestników imprezy turystycznej, dotyczących danego świadczenia – oznacza to, że w przypadku napotkanych trudności, musi zająć się ich rozwiązaniem. Pilot wycieczek powinien także znać języki obce, ponieważ często musi pełnić rolę tłumacza.

Jak zostać pilotem wycieczek?

Wśród ustawowych wymagań dotyczących pilotów wycieczek, mogą nimi zostać osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają minimum średnie wykształcenie oraz nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne związane z zawodem. Nie muszą oni posiadać specjalnej licencji – ważniejsze jest podejście do klienta i umiejętność rozmowy, a także rozwiązywania konfliktów. Piloci wycieczek pracują głównie w biurach podróży. Wśród najważniejszych cech, które są wymagane na tym stanowisku, wymienia się przede wszystkim komunikatywność. Zawód ten często związany jest z sytuacjami stresowymi, dlatego dobrze, aby wykonująca go osoba była cierpliwa i potrafiła zapanować nad swoimi emocjami. Dodatkowo warto być elastycznym, a także posiadać umiejętność zarządzania czasem. Jednak przede wszystkim, pilot wycieczek musi być uśmiechnięty!

Pilot wycieczek to profesja dość wymagająca, ale mogąca dostarczyć wiele satysfakcji. Na tym stanowisku można poznać wielu ciekawych ludzi i zwiedzać świat, dlatego będzie to idealny zawód dla miłośników podróżowania!