Sezon urlopowy właśnie się rozpoczął. Wiele osób prawdopodobnie zdecydowało się na zakup wycieczki z biurem podróży lub ma to w planach. Choć wydawać by się mogło, że jest to najbezpieczniejsza opcja, ceny wycieczki mogą nieoczekiwanie wzrosnąć po jej zakupie. Kiedy sytuacje tego typu są uzasadnione, a kiedy bezpodstawne? Wyjaśniamy.

Prawo turystyczne – najważniejsze postanowienia

Prawo turystyczne jasno określa warunki dotyczące kwestii związanych z ceną wycieczek. Łączna kwota musi być przekazana w sposób dokładny i zrozumiały dla każdej ze stron, a sposób jej kalkulacji powinien być jawny. W przypadku wakacji koszt musi być jasno wskazany w umowie sporządzonej w formie pisemnej. Jeśli pewne należności, podatki czy opłaty nie są zawarte w cenie, organizator wycieczki musi je uwzględnić we wspomnianej wcześniej umowie. Dokumenty powinny również określać okoliczności mogące spowodować podwyższenie ceny – jest to bardzo istotne zarówno dla organizatora imprezy, jak i klientów decydujących się na jej zakup.

Bezpodstawne podwyższenie ceny wycieczki

Jak można się domyślać, zdarzają się sytuacje, gdy biuro podróży podwyższa cenę wycieczki. Sytuacja sama w sobie jak najbardziej może mieć miejsce, ale musi być w pełni uzasadniona. O bezpodstawnej zmianie kosztów mówi się w momencie, gdy:

  • w umowie nie określono wspomnianej w uzasadnieniu sytuacji, która odpowiada za podwyższenie ceny,
  • w umowie nie zastrzeżono ewentualnego podwyższenia ceny wycieczki,
  • zmiana ceny wycieczki miała miejsce w okresie krótszym niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

Podwyższenie ceny, podobnie jak pierwotna kwota, powinno być przekazane w sposób jawny i zrozumiały na trwałym nośniku. Biuro podróży jest zobowiązane uzasadnić podwyżkę, a także wskazać jej wysokość i sposób obliczenia.

Kiedy podwyższenie ceny wycieczki jest możliwe?

W jakich zatem sytuacjach nie należy nabierać podejrzeń, że cena została bezpodstawnie podwyższona? Większość organizatorów imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany cen wycieczki przede wszystkim w sytuacji, gdy ceny przewozów pasażerskich wzrosły, na przykład w wyniku zmiany kosztów paliwa, czy innych źródeł zasilania danego środka transportu. Biura podróży zwiększają koszt wycieczki również wtedy, gdy wzrosną wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową. Nie sposób nie wspomnieć również o sytuacji, gdy cena wycieczki rośnie ze względu na znaczący wzrost kursów walut mających znaczenie dla danego miejsca.

Zmiana ceny wycieczki nie zdarza się często, natomiast warto mieć świadomość, co w takiej sytuacji robić. Klient, od którego bezpodstawnie żąda się dopłaty do wypoczynku powinien w pierwszej kolejności powiadomić organizatora o swoich wątpliwościach, a następnie zdecydować, co zrobić dalej: czy ubiegać się o zwrot kosztów i zrezygnować z wycieczki, czy wchodzić z biurem na drogę sądową, czy też mimo wszystko skorzystać z wykupionych wakacji.