W tym roku nakładem wydawnictwa naukowego Think & Make ukazała się kolejna część monografii „Aksjologia w państwie i prawie. Tom II: Sądownictwo oraz prawo materialne”. Celem publikacji jest przede wszystkim poruszanie zagadnień dotyczących współzależności występujących między aksjologią i zasadami funkcjonowania współczesnego państwa. Poszczególne teksty podejmują próbę analizowania wpływu jaki świat wartości wywiera na kształt organizacji państwowej, rozumianej jako wspólnota społeczna.

Tom II monografii (pod redakcją Kamila Stępniaka) obejmuje zbiór najnowszych artykułów na temat sądownictwa oraz praw materialnych. Zawarte w tekstach kwestie skupiają się wokół zagadnień materialno-prawnych, w tym budowy aktów prawnych pozostających w  ciągłej interakcji z pozostałymi dziedzinami życia społeczeństw.

Współautorem najnowszej części monografii „Aksjologia w państwie i prawie” jest Jan Szypuliński, którego tekst zatytułowany „Aksjologiczne uzasadnienie prawnego obowiązku dyskrecji przedstawicieli profesji medycznych” dotyka problemu obowiązującego prawa medycznego oraz praw pacjentów. Zachęcamy do lektury.