Rozwój medycyny sprawia, że coraz większą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa oraz komfortu pacjentów. Trend ten dotyczy również dbałości o zdrowie przyszłym mam i ich dzieci. Na czym polegają wprowadzone w tym roku nowe zmiany organizacyjne w opiece okołoporodowej?

Czym jest opieka okołoporodowa? 

Zmieniające się standardy opieki okołoporodowej dotyczącą przede wszystkim szeregu zaleceń określających ogólne zasady postępowania personelu medycznego (w tym lekarzy i położonych) w okresie poprzedzającym poród, w trakcie jego trwania, a także po jego zakończeniu. Zakres tego rodzaju opieki obejmuje zarówno kobiety w okresie fizjologicznej ciąży, porodu oraz połogu, jak i noworodki. Przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia odgórne normy i schematy postępowania mają na celu ujednolicenie obowiązujących standardów medycznych tak, by zapewnić matkom oraz nowo narodzonym dzieciom jak najlepsze warunki zdrowotne. Zalecenia skupiają się wokół kwestii związanych ze świadczeniami profilaktycznymi, konsultacjami z udziałem lekarzy specjalistów, a także wykonywaniem badań diagnostycznych.

Nowe zmiany organizacyjne w opiece okołoporodowej

Od początku 2019 roku na terenie Polski obowiązuje nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Jakie punkty obowiązującego dotąd programu uległy modyfikacjom? Poddane zmianom, najważniejsze zapisy rozporządzenia poruszają między innymi dotychczas w pełni nieuregulowane prawnie zasady postępowania w przypadku sytuacji trudnych (poronienia, porodu martwego dziecka), jak i przeprowadzania badań przesiewowych umożliwiających zmniejszenie ryzyka depresji w ciąży oraz depresji poporodowej. Poza tym, nowy standard zwraca większą uwagę na właściwe przygotowanie kobiet do ciąży oraz sprawowania opieki nad noworodkiem – personel medyczny, w tym lekarz prowadzący są od tej pory zobowiązani przedstawić kobiecie plan porodu oraz udzielić jej niezbędnych informacji wchodzących w skład tak zwanej edukacji przedporodowej. Nowa część zapisów rozporządzenia wspiera również karmienie piersią, które dotąd znajdowało się na odległym planie opieki okołoporodowej.

Korzyści dla przyszłych mam 

Nowy dokument zawierający zalecenia dla lekarzy i personelu medycznego został skonstruowany w taki sposób, by w szpitalach położniczych oraz przychodniach ginekologicznych centrum zainteresowania stanowiła matka oraz jej dziecko. Praktycznie wszystkie zmiany i doprecyzowania rozporządzenia niosą ze sobą określone korzyści dla przyszłych mam. Oprócz wspomnianych wcześniej regulacji warto także wspomnieć o tym, że unormowana została kwestia znieczuleń, która dotąd wzbudzała wiele kontrowersji. Ponadto, kobiety w ciąży zyskały też możliwość spożywania posiłków w trakcie porodu (po konsultacji z lekarzem) i skorzystania z banków mleka w przypadku problemów z laktacją. Nie bez znaczenia pozostaje również to, iż na terenie placówek medycznych obowiązuje od tej pory zakaz działań marketingowych oraz reklamowych mających na celu promowanie preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia można uznać za dobry krok w stronę poprawy standardów opieki okołoporodowej. Istotne zapisy wskazują przede wszystkim na konieczność edukacji przyszłych mam. Równie ważne jest zapewnienie kobietom komfortu psychicznego i podejmowanie badań pozwalających zapobiec depresji poporodowej.