Otworzenie gabinetu lekarskiego w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków prawnych. Prawo medyczne jest dość zawiłe, a założenie gabinetu wymaga dopełnienia wielu formalności. Jakie są najważniejsze kwestie związane z otwarciem działalności gospodarczej tego typu? Kiedy warto skonsultować się z prawnikiem?

Jak założyć gabinet? Potrzebne kwalifikacje zawodowe


Gabinet lekarski może założyć zarówno osoba będąca lekarzem, posiadająca specjalistyczne wykształcenie, jak i ktoś, kto tego wykształcenia nie posiada. Każdy lekarz, który chce otworzyć własną praktykę, powinien posiadać prawo do wykonywania zawodu, dysponować lokalem spełniającym wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie może też być zawieszony w prawie do wykonywania zawodu, ani na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ani ze względu na zastosowany środek zapobiegawczy.

Z kolei podmiot niebędący lekarzem, który zastanawia się jak założyć gabinet, powinien na początku założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Dopiero później może przejść do otworzenia gabinetu lekarskiego. Jedyną różnicą w stosunku do wymagań stawianych lekarzom, jest konieczność zapewnienia, że wszelkie świadczenia będą udzielane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

Warto wiedzieć – dokumentacja i dane pacjentów


Prawo medyczne kładzie duży nacisk na kwestie związane z dokumentacją i ochroną danych osobowych pacjentów. Warto wiedzieć, jakie przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji, przechowywania danych i ich archiwizacji, są aktualnie obowiązujące. Podczas prowadzenia działalności o tym charakterze należy też nieustannie kontrolować ewentualne nowelizacje w przedmiocie ochrony danych osobowych.

Nowa działalność gospodarcza – warunki prawne

Warunki prawne dotyczące otworzenia działalności gospodarczej o charakterze leczniczym są bardzo podobne do tych, które obowiązują przedsiębiorców działających w innych branżach. O czym warto, wiedzieć zakładając gabinet lekarski?

  • CEIDG – pierwszym krokiem jest wypełnienie specjalnego formularza i zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.
  • Forma działalności – warto dobrze rozważyć formę prawną działalności. W zależności od niej, zmieniają się obowiązki prawne i podatkowe.
  • Regulamin – każdy gabinet powinien opracować swój regulamin określający obowiązki lekarzy i prawa pacjentów (oczywiście zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r.)
  • Podatki – konieczne jest zdecydowanie się na określoną formę opodatkowania, najkorzystniejszą dla danej formy działalności. 

Założenie gabinetu lekarskiego wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika, który podpowie, jakie rozwiązania będą najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne.