Przemoc domowa to poważny problem, występujący w wielu polskich domach. Jakie są prawa pokrzywdzonego i z jakich procedur mogą korzystać ofiary? Poznaj najważniejsze fakty związane z prawem do bezpieczeństwa i wsparciem ze strony prawa, z jakiego można skorzystać w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie.

Przemoc domowa w kodeksie karnym

W kodeksie karnym uregulowano przestępstwo znęcania się. Jakie są przesłanki tego czynu zabronionego? Znęcanie może mieć zarówno formę fizyczną, jak i psychiczną. Musi dotyczyć osoby najbliższej lub jakiejkolwiek innej, która pozostaje w stosunku zależności od sprawcy dopuszczającego się przemocy.

Jakie nietypowe formy może przybrać przemoc domowa? Jako przestępstwo z art. 207 k.k. należy kwalifikować manipulację, nadmierne kontrolowanie drugiej osoby, żądanie bezwzględnego podporządkowania poprzez groźby, a także izolowanie od rodziny. Coraz częściej wskazuje się też na niebezpieczeństwa związane z przemocą o charakterze ekonomicznym.

Kontratypy – dla kogo wyższy wymiar kary?

Prawo do bezpieczeństwa należne jest każdemu człowiekowi. To właśnie w związku z nim kodeks karny wyróżnia kary, jakie należałyby się sprawcy dopuszczającemu się przemocy domowej. Art. 207 § 1 k.k. wskazuje podstawowy przedział pozbawienia wolności – od 3 miesięcy do 5 lat. W kolejnych paragrafach ustawodawca wskazuje na znacznie wyższy wymiar kary.

  1. Znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na stan fizyczny, psychiczny lub wiek – kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
  2. Popełnienie przedmiotowego czynu ze szczególnym okrucieństwem – kara od roku do lat 10.
  3. Jeśli następstwem popełnienia czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie – kara od 2 lat do 15 lat.

Wsparcie dla ofiar. Jak uzyskać pomoc?

Wyrwanie się z przemocowego domu na własną rękę często jest po prostu niemożliwe. Należy pamiętać o tym, że w polskim systemie prawnym funkcjonują skuteczne rozwiązania, które mają na celu pomaganie ofiarom i karanie przestępców. Poza tym w naszym kraju działają liczne organizacje i instytucje, które zajmują się zwalczaniem zjawiska przemocy domowej. Warto też pamiętać, że w każdej chwili można udać się na policję. Z kolei w celu doprowadzenia do prawomocnego skazania oprawcy, pokrzywdzona osoba może skorzystać ze wsparcia ze strony kancelarii prawnej.

Każdy pokrzywdzony ma prawo do bezpieczeństwa i ochrony. Ważne jest przede wszystkim to, aby ofiary przemocy wiedziały, że nie są same i mają dostęp do różnorodnych form wsparcia prawnego, psychologicznego, finansowego oraz organizacyjnego.