Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie? Wskazana kwestia może budzić wiele pytań i wątpliwości, a także emocji. Która opcja będzie korzystniejsza? Zapraszamy do lektury.

Rozwód z orzeczeniem o winie: co to oznacza?

Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce, w momencie, kiedy jedna ze stron ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpad związku, a dokładniej mówiąc “rozpad pożycia małżeńskiego”. Tego typu sprawy zazwyczaj są trudne, szczególnie jeśli oboje współmałżonków obarcza siebie nawzajem. Niestety mogą one trwać latami i towarzyszy im wiele nerwów, stresu, a także często dociekanie orzeczenia wiąże się z większymi kosztami, niż rozwód bez orzeczenia o winie. Warto jest dodać, że aby sąd wydał postanowienie o rozwodzie musi zostać stwierdzony rozpad pożycia małżeńskiego, czyli brak jakichkolwiek więzi, zarówno emocjonalnych, lecz też przykładowo gospodarczych. Koniecznie podkreślmu, że może zostać orzeczony koniec małżeństwa

  • z wyłącznej winy żony,
  • z wyłącznej winy męża,
  • z winy obu stron.

W tym przypadku szczególnie istotną rolę pełni przedstawienie materiału dowodowego, który będzie świadczył o winie drugiej osoby. Zalicza się tu między innymi zeznania powołanych świadków, lecz również zgromadzone np. fotografie, nagrania, korespondencja czy też dokumentacja medyczna. Ważne jest też, aby dodać, że zawinienie drugiej strony musi być świadome, dlatego nie powinno być ono uznane jeśli wynika przykładowo z choroby psychicznej.

Po co orzeczenie o winie?

Orzeczenie o winie odgrywa istotną rolę, w wielu sprawach. Zanim jednak do tego przejdziemy warto jest podkreślić, jakie są przesłanki ku temu. Jedną z najczęstszych jest zdrada partnera czy wszczynanie awantur i kłótni. Ważną rolę odgrywają też kwestie ekonomiczne, jak na przykład brak udziału w utrzymywaniu wspólnego domu oraz dzieci. Oczywiście sąd postanawia o winie również w sytuacji, gdy stosowana jest przemoc fizyczna oraz psychiczna w stosunku do drugiej osoby czy też małoletnich. Orzeczenie ma przede wszystkim przełożenie na kwestie alimentów: osoba, przez którą rozpadło się małżeństwo nie może otrzymać alimentów, z kolei druga strona ma większą szansę na ich uzyskanie, niezależnie od sytuacji materialnej. Wyrok będzie mieć też przełożenie na decyzję sądu dotyczącą opieki nad dziećmi czy też podziału majątku.

Kiedy rozwód bez orzekania o winie?

Innym rozwiązaniem, znacznie prostszym i szybszym jest rozwód bez orzekania o winie. Wystarczy tutaj, że oboje małżonków złożą stosowne pismo, jednak podkreślmy, że w trakcie trwania sprawy jedna ze stron może zmienić zdanie i wnieść o orzeczenie o winie. Chociaż jest to znacznie łatwiejsza sprawa to warto jest podkreślić, jakie konsekwencje niesie za sobą, np. od momentu uprawomocnienia się wyroku, jeden z partnerów może otrzymywać alimenty przez maksymalnie pięć lat. Dobrze też, jeśli małżonkowie wtedy między sobą ustalą kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, co w późniejszym czasie zostanie potwierdzone wyrokiem sądu.

Rozwód to bez wątpienia trudny czas. Warto jednak pamiętać, jakie mamy rozwiązania i skonsultować je z wykwalifikowanym prawnikiem.