Umowa majątkowa małżeńska, znana też intercyzą jest regulacją prawną, zazwyczaj zawieraną przed  formalnym wstąpieniem w związek. W ostatnim czasie wiele par decyduje się na nią kilka lat po ślubie. Jednak cały czas w Polsce jest to temat, o którym niechętnie się mówi. Jakie korzyści wynikają z podpisania tego dokumentu i czy można zrezygnować z rozdzielności?

Czym jest intercyza?

Intercyza jest aktem notarialnym podpisywanym, głównie w celu zawarcia rozdzielności majątkowej, jednak daje ona także możliwość, między innymi, rozszerzenia majątku wspólnego. Zazwyczaj, narzeczeni decydują się na nią jeszcze przed ślubem, co jest zdecydowanie prostszym rozwiązaniem. Istnieją jednak również przepisy prawa, które umożliwiają podpisanie takiego dokumentu przez osoby będące już w formalnym związku,  tutaj konieczne jest dokonanie podziału całego zgromadzonego razem dobytku. Sytuacja ta ma miejsce chociażby, kiedy jeden ze współmałżonków planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, aby w razie działań obarczonych dużym ryzykiem finansowym, zabezpieczyć swojego partnera lub partnerkę. W znaczny sposób uproszczone zostają też procedury rozwojowe, jednak jest to jedna kwestia, którą niewiele z nas zapewne bierze pod uwagę, krótko przed ślubem. Ważne jest aby podkreślić, że każdy ze współmałżonków  musi dobrowolnie podpisać umowę, co oznacza w świetle prawa, że żadna ze stron nie może zmusić drugiej do takiego aktu.

Wady i zalety umowy majątkowej małżeństwa

Jak wcześniej wspominaliśmy, dzięki podpisaniu rozdzielności majątkowej w dużej mierze uproszczone są procedury rozwodowe, ponieważ pominąć możemy rozprawy, podczas których zapada decyzja dotycząca całego dobytku wspólnego małżonków. W razie egzekucji komorniczej, majątek drugiego partnera jest bezpieczny, ponieważ nie podlega on zajęciu. Ważną kwestią jest fakt, że małżonkowie nie mogą rozliczać się w takiej sytuacji wspólnie przed urzędem skarbowym. Nie mają też możliwości razem zaciągać żadnych zobowiązań, co oznacza, że bank nie udzieli im wspólnego kredytu, na przykład na budowę domu, ze względu na to, że dana nieruchomość będzie, w świetle prawa, własnością tylko jednego z nich, a druga stronie nie będzie mogła mieć wobec niego żadnych roszczeń.

Jak znieść intercyzę?

Podpisanie intercyzy nie jest procesem nieodwracalnym. Małżonkowie, którzy decydują się na rezygnację z rozdzielności majątkowej powinni stawić się oboje przed notariuszem, który sporządzi odpowiednie dokumenty. W takiej sytuacji wspólne będą, między innymi dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, środki zgromadzone na rachunku otwartym oraz funduszu emerytalnym. Indywidualnie jednak, do każdego należą odziedziczone przedmioty, darowizny czy też prawa autorskie. Szczegółowo kwestie przynależności do majątku wspólnego i indywidualnego uregulowane są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Wiele małżeństw decyduje się na podpisanie intercyzy. aby zabezpieczyć się, chociażby przed negatywnymi skutkami prowadzenia działalności gospodarczej. Często jest ona zawierana także w sytuacji dużych dysproporcji finansowych pomiędzy narzeczonymi.