Gdy w małżeństwie pojawiają się poważne problemy, wiele par poszukuje sposobów rozwiązania trudnej sytuacji rodzinnej. Przed podjęciem decyzji o rozwodzie małżonkowie niejednokrotnie starają się znaleźć nieco mniej radykalne rozwiązania, które mogą im pomóc poprawić łączącą ich relację. Z czym wiąże się separacja? Jakie konsekwencje ze sobą niesie?             

Czym jest separacja?

Separacja, słowo często wykorzystywane w przypadku poruszania kwestii dotyczących kłopotów małżeńskich i prawa rodzinnego w praktyce oznacza formalne uregulowanie czasowego rozłączenia małżonków. Jest to okres przejściowy, podczas którego para może próbować dążyć do poprawienia wzajemnych stosunków lub zastanawiać się nad podjęciem decyzji o rozwodzie. Aby uzyskać separację małżonkowie muszą udowodnić przed sądem, że w chwili obecnej zauważalny jest między nimi całkowity rozkład pożycia. Najczęściej otrzymanie sądowego orzeczenia nie jest szczególnie trudne, w wyjątkowych sytuacjach sędzia może jednak odmówić udzielania separacji. Zdarza się tak wtedy, gdy wskutek separacji ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci małżonków oraz wydane orzeczenie było sprzeczne z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

Separacja a rozwód

Borykający się z wieloma problemami małżonkowie niejednokrotnie zastanawiają się, które z dostępnych rozwiązań prawnych będzie dla nich jak najlepsze. Separacja jako proces odwracalny jest wyjściem pozwalającym uchylić funkcjonowanie wspólnoty małżeńskiej, w każdej chwili może ona jednak zostać ponownie powołana do życia. W trakcie trwania separacji małżonkowie otrzymują szansę naprawienia wzajemnych relacji i spojrzenia na całą sytuację z większego dystansu. Rozwód to natomiast ewentualność przesądzająca o definitywnym i trwałym zakończeniu związku. Przeważnie pozew rozwodowy składają osoby, które chcą ostatecznie zerwać wszelkie więzi z dotychczasowym małżonkiem, a także te planujące zawarcie nowego małżeństwa. Warto zaznaczyć, że zarówno orzeczenie o separacji, jak i o rozwodzie muszą znaleźć się ustalenia dotyczące alimentów na dzieci, władzy rodzicielskiej oraz podziale majątku.

Konsekwencje separacji

Po uzyskaniu separacji pomimo tego, że formalnie małżeństwo wciąż trwa, małżonkowie nie są już zobowiązani do prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, ani wspólnego mieszkania. Ważna zmiana dotyczy również kwestii posiadanego przez małżeństwo majątku – odtąd każda ze stron samodzielnie rozporządza otrzymanym w ramach orzeczenia o separacji majątkiem. Co równie istotne, pozostający w separacji małżonek zostaje prawnie odsunięty od ustawowego dziedziczenia. Dodatkowo, podobnie jak w trakcie procesu rozwodowego sąd ustala winę rozkładu pożycia, sposób sprawowania opieki nad małoletnimi oraz wysokość świadczeń alimentacyjnych.

Separacja to odwracalny proces rozdzielania małżonków będący etapem przejściowym. W czasie separacji osoby pozostające w związku małżeńskim mają okazję skutecznie rozwiązać swoje problemy – odnowić swoje relacje lub ostatecznie je zakończyć. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że orzeczenie separacji skutkuje określonymi w prawie rodzinnym konsekwencjami, spośród których jednym z najistotniejszych jest powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.