Coraz więcej pacjentów, którzy doznali różnego rodzaju błędów medycznych postanawia dochodzić odszkodowania na drodze sądowej. Dotyczy to także ginekologów, których pomyłka może mieć przełożenie nie tylko na zdrowie i życie pacjentki, lecz często również jej dziecka.

Błąd medyczny – kto ponosi odpowiedzialność

Błąd medyczny czy też błąd w sztuce lekarskiej nie jest jednoznacznie zdefiniowany, odnosi się on jednak do zdarzeń mających bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia pacjenta czy też czynności przyczyniających się do jego śmierci, co nastąpiło wskutek działań, jakie nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną: Dotyczy zarówno do pomyłek popełnionych w czasie operacji, lecz również związanych z diagnostyką. Co ważne, odpowiedzialność mogą ponieść nie tylko lekarze, lecz wszyscy wykonujący zawód medyczny, czyli również pielęgniarki czy położne. Zasadniczo błędy medyczne dzieli się na kilka kategorii, a mianowicie:

  • błędy diagnostyczne (dotyczy niewłaściwego rozpoznania problemu u pacjenta i postawienie błędnej diagnozy),
  • błąd terapeutyczny (wybór błędnych metod leczenia),
  • błąd techniczny (nieprawidłowo wykonany zabieg, lecz również odnosi się do naruszenia określonych norm),
  • błąd organizacyjny,
  • błąd informacyjny (nieprzekazanie kompletu informacji osobie chorej, co może przełożyć się na jej stan zdrowia).

Za jakie błędy można pozwać ginekologa

Oczywiście ginekologa mamy prawo pozwać w przypadku wystąpienia, któregoś z wyżej wymienionych błędów, jak na przykład złe postawienie diagnozy czy też wdrożenie nieodpowiedniego leczenia. Warto jednak w tym wypadku jest zatrzymać się na dłużej przy błędach okołoporodowych, które często przekładają się na zdrowie matki jak i dziecka. Dotyczą one na przykład nierozpoznania wad płodu, lecz również odnoszą się bezpośrednio do zaniedbań podczas rodzenia dziecka. W ostatnim czasie dużo mówi się o tak zwanych błędach jatrogennych, związanych z przejawianiem przez lekarza czy personel medycznych zachowań, które negatywnie przekładają się na kondycję psychiczną pacjenta czy pacjentki. Niestety często doniesienia o sytuacjach, które nie powinny mieć miejsca jak na przykład krytykowanie pacjentek czy lekceważeniu kobiet dobiegają właśnie z oddziałów porodowych.

Odszkodowanie – jak się starać

W przypadku, gdy dojdzie właśnie, chociażby do błędów okołoporodowych możemy dochodzić zadośćuczynienia, odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową (zwrot za wydatki, jakie musieliśmy ponieść w związku z leczeniem), lecz nawet w określonych sytuacjach renty. Ile czasu mamy na uzyskanie odszkodowania czy też innych roszczeń? Zasadniczo jest to okres 3 lat od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że tego typu pomyłka wystąpiła (oznacza to, że jeśli skutki pojawiły się na przykład po dwóch latach to właśnie od tej chwili mamy 3 lata, czyli poniekąd 5 lat od zajścia w tym wypadku). Inaczej wygląda kwestia błędów poporodowych, do których doszło po 10 sierpnia 2004 roku – wtedy mamy czas na do 20. roku życia dziecka na złożenie pozwu.

W przypadku błędów medycznych nie powinniśmy zwlekać – im później złożymy wniosek, tym trudniej może być udowodnić winę. Oczywiście dochodząc swoich praw warto jest udać się po pomoc do wykwalifikowanych specjalistów.