W bieżącym roku gruntownej zmianie uległa procedura dochodzenia świadczeń alimentacyjnych. Dzięki nowym ustaleniom proces ubiegania się o zasądzenie środków na utrzymanie dzieci ma zostać znacznie przyspieszony. Czym są alimenty natychmiastowe? Co warto o nich wiedzieć?

Nowa forma alimentów, czyli alimenty natychmiastowe

Otrzymywanie świadczeń alimentacyjnych będzie łatwiejsze w wyniku wprowadzenia nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Podstawowym celem projektu jest bowiem skrócenie procedury składania pozwu oraz późniejszych działań sądów, głównie poprzez umożliwienie korzystania z elektronicznego formularza. Prosta, przystępna forma ubiegania się o uzyskanie alimentów szczególnie pomoże tym rodzinom, które potrzebują bardzo szybkiego wsparcia finansowego. O wysokości przyznawanych alimentów natychmiastowych w praktyce zadecyduje specjalny algorytm, biorący pod uwagę liczbę dzieci, a także tak zwaną kwotę przeliczeniową (równą ilorazowi  podwójnego minimalnego wynagrodzenia na następny rok obydwojga rodziców i sumy utworzonej z liczby 2 oraz współczynnika dzietności). Następnie, od obliczonej kwoty przeliczeniowej według określonych progów procentowych zostanie ustalona bezpośrednio stawka alimentów.

Jak złożyć pozew o alimenty natychmiastowe?

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o alimenty natychmiastowe wystarczy wypełnienie wspomnianego wcześniej formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto, do pozwu będzie trzeba również dołączyć dodatkowe dokumenty, takie jak oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, kosztach utrzymania, czy też liczbie dzieci (tych samych rodziców) uprawnionych do otrzymania środków. Warto wiedzieć o tym, że zasądzenia nowego typu alimentów dotyczy jedynie tych dzieci, które nie wytoczyły powództwa o świadczenia alimentacyjne przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów. Co równie istotne, alimenty natychmiastowe nie będą przysługiwać, gdy w jednej rodzinie do świadczeń posiada prawo więcej niż sześcioro małoletnich. Pozwy złożone drogą elektroniczną mają być rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu ich złożenia.

Czy alimenty tradycyjne nadal będą możliwe?

Nowy projekt wprowadzający możliwość uzyskania alimentów natychmiastowych w żaden sposób nie zakłóca standardowej, obowiązującej wcześniej procedury ubiegania się o świadczenia. Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą zatem w dalszym ciągu składać pozwy alimentacyjne zgodnie z ogólnymi zasadami. Utrzymująca się dotąd na bardzo niskim poziomie skuteczność egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych ma się zwiększać dzięki zapisom ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku. Znowelizowane przepisy prawne ułatwiają bowiem pracę komornikom i Państwowej Inspekcji Pracy, a w konsekwencji pozwalają uzyskiwać od pracodawców informacje o miejscem pobytu oraz aktualnych dochodach osób obciążonych długami alimentacyjnymi.

Alimenty natychmiastowe to projekt, który został stworzony z myślą o rodzinach potrzebujących szybkiego wsparcia finansowego. Jego niewątpliwym atutem jest zminimalizowanie prawnych formalności oraz przyspieszenia pracy sądów. Nowy rodzaj świadczeń nie jest jednak w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb małoletnich, a o jego wysokości decyduje aktualna kwota minimalnego wynagrodzenia i kwota przeliczeniowa.