Osoby korzystające z usług przewoźników lotniczych powinny znać swoje podstawowe prawa. Jednym z nich jest możliwość otrzymania rekompensaty za nagłe zmiany w planie podróży. Jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot? Na czym polega tego rodzaju procedura?

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Klienci linii lotniczych mają prawo do otrzymania stosownego odszkodowania w kilku konkretnych przypadkach. Są one jasno określone w rozporządzeniu WE nr 261/2004, zgodnie z którym pasażerowie mogą uzyskać rekompensatę finansową od przewoźnika przede wszystkim wtedy, gdy ich lot ulegnie opóźnieniu lub zostanie odwołany. Ponadto, podstawą do wszczęcia postępowania odszkodowawczego jest również odmówienie pasażerowi wejścia na pokład spowodowane brakiem miejsc w samolocie. Rozpoczęcie procedury ubiegania się o odszkodowanie ma szansę powodzenia, jeżeli jedna z sytuacji określonych w rozporządzeniu zaistniała w ciągu ostatniego roku,  a co równie ważne miała miejsce na terenie Unii lub lot był obsługiwany przez linię należącą do państwa Wspólnoty.

Odszkodowanie za odwołany lot

Wysokość kwoty odszkodowania, które pasażer może uzyskać jest ściśle uzależniona od długości zaplanowanej trasy. Zapisy rozporządzenia informują o tym, że w przypadku lotów do 1500 km wynosi ono 250 euro, gdy sprawa dotyczy przelotów na dystansie między 1500-3500 km – 400 euro, natomiast dla wszystkich innych lotów – 600 euro. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że klient linii lotniczych może nie otrzymać odszkodowania, jeśli wiedział o odwołaniu lotu 2 tygodnie przed nadejściem ustalonego terminu lub przewoźnik zaproponował mu alternatywny plan podróży (w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu). Poza tym uzyskanie odszkodowania będzie utrudnione, jeśli przedstawiciele linii lotniczych wykażą, że odwołanie rejsu było wynikiem nadzwyczajnych okoliczności, których w żaden sposób nie można było uniknąć.

Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie?

Dochodzenie praw konsumenckich dotyczących możliwości uzyskania odszkodowania za odwołany lot wymaga szybkiego działania a niejednokrotnie, zwłaszcza w trudnych sytuacjach (na przykład, gdy przewoźnik ogłosił upadłość) pomocy doświadczonych prawników. Po przeprowadzeniu rozmowy z klientem, przedstawiciele kancelarii adwokackich są w stanie zebrać fakty ułatwiające uargumentowanie pozwu oraz ustalić,  w jaki sposób odwołanie lotu wpłynęło na wizerunek lub dalsze plany podróży osoby wnoszącej o odszkodowanie. Ponadto, przed rozpoczęciem procedury odszkodowawczej warto przygotować niezbędne dokumenty poświadczające o zawarciu umowy z przewoźnikiem, do których zaliczają się między innymi bilet, karta pokładowa, czy potwierdzenie rezerwacji wycieczki. Na korzyść klienta zadziałają również dowody w postaci listy świadków, znajdujących się w grupie osób pokrzywdzonych.

Możliwość otrzymania odszkodowania za odwołany lot jest zagwarantowana przez rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej. Wysokość rekompensaty za niewywiązanie się przewoźnika z zawartej umowy jest zmienna i  zależy od długości zaplanowanej podróży. Aby procedura odszkodowawcza przebiegła pomyślnie, najlepiej rozpocząć ją niedługo po odwołaniu lotu, a swoje wątpliwości skonsultować z prawnikami.