Błędna diagnoza oraz niepotrzebnie przeprowadzona operacja, to dodatkowe cierpienie i stres dla każdego pacjenta, który tego doświadczył. Ponadto może się to wiązać z pogorszeniem się stanu zdrowia, a nawet utratą życia. Dlatego też w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia każdy pacjent ma prawo otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody i niedogodności wynikające z błędu lekarskiego lub medycznego. Kiedy i od kogo można się o to ubiegać? Zapraszamy do lektury!

Błąd lekarski a błąd medyczny

Istnieje różnica między błędem lekarskim, a błędem medycznym. Ten pierwszy obejmuje wyłącznie pracę medyka, jego błędne postawione diagnozy i rokowania wraz z dalszym leczeniem, które zamiast przynieść poprawę zdrowia – skutkuje uszczerbkiem dla pacjenta. Błąd lekarski to także nieprawidłowość podczas operacji, brak przestrzegania zasad ostrożności, a także wszelkie niedopatrzenia. Może być on pozytywny, czyli kiedy diagnoza mówi, że pacjent ma daną chorobę, a w rzeczywistości jest zdrowy oraz negatywny – choroba jest, ale lekarz wydał diagnozę, że osoba jest zdrowa. Natomiast błąd medyczny powstaje nie tylko z winy lekarza, ale z pomyłki całej placówki medycznej, pod opieką której znajduje się pacjent.

Skutki błędnej diagnozy

Skutki błędnej diagnozy wywierają negatywny wpływ na ogólny stan nie tylko zdrowia, ale także samopoczucia pacjenta. Przede wszystkim błędna diagnoza skutkuje nieprawidłowym sposobem leczenia i opóźnieniem poprawnych metod działania, co przekłada się na pogłębienie złego stanu zdrowia pacjenta, może powodować urazy i ciężkie uszczerbki na zdrowiu, a ponadto generuje niepotrzebne wydatki finansowe pacjenta i przysparza szkód moralnych, psychicznych i ogromnego cierpienia.

Odszkodowanie – kogo pozwać?

Jeżeli będziemy ofiarą błędu medycznego i w diagnozie możemy pozwać szpital oraz ubezpieczyciela. Niekiedy także bezpośrednio lekarza, jednak jest to zależne od formy jego zatrudnienia. Pozwanie kilku podmiotów pozwoli na zwiększenie szans wypłacenia odszkodowania i zadośćuczynienia. Ostateczną decyzję wobec kogo wytoczyć powództwo najlepiej skonsultować z prawnikiem, który ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Termin przedawnienia błędnej diagnozy mija po 3 latach od dnia, kiedy pacjent został uświadomiony o szkodzie i tego, kto jest za nią odpowiedzialny. Nie ma pewności co do wysokości możliwego odszkodowania – jest ono zależne od okoliczności, danego przypadku, stopnia pokrzywdzenia, wpływu błędu na dalsze życie.

Decydując się na opiekę medyczną, ufamy, że jesteśmy w dobrych rękach i powierzamy nasze życie innym osobom. Dlatego też w przypadku błędu możemy ubiegać się o odszkodowanie, które powinno być na tyle wysokie, aby pokryć wyrządzone szkody materialne oraz psychiczne. Warto w takim przypadku współpracować z doświadczonym prawnikiem, który pomoże nam ubiegać się o należne nam rekompensaty.