Kwestie dziedziczenia mogą wzbudzać wiele wątpliwości. Dzieje się tak szczególnie w przypadku nieślubnych dzieci. Nie dla wszystkich jest jasne, czy taki potomek również może dziedziczyć część spadku, a jeśli tak, to w jakiej części. Jak zaopatruje się na to prawo? Dowiedz się więcej!

Czy nieślubne dzieci dostają spadek?

Prawo mówi jasno – nieślubne dzieci również mogą dziedziczyć po zmarłym rodzicu. Niezależnie czy przychodzi do dziedziczenia ustawowego, czy według testamentu, mają do tego takie samo prawo jak ślubne dzieci czy partner zmarłego. Dziedziczenie ustawowe zakłada sytuację, w której zmarły nie sporządził testamentu bądź stał się on nieważny. Wtedy nieślubny potomek otrzymuje taką samą część jak pozostali bliscy, z jednym wyjątkiem, który mówi o tym, że małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ wartości spadku. 

Kiedy jednak testament został napisany i pominięto w nim nieślubne dziecko, ono wciąż może ubiegać się o przysługującą mu część od pozostałych spadkobierców – mowa tu o tzw. zachowku. Pamiętajmy jednak, że aby to prawo przysługiwało, w akcie urodzenia musi być wskazany ojciec. Jeśli jednak tak nie jest, istnieje szansa na ustalenie ojcostwa nawet po śmierci rodzica. Wiąże się to z wystosowaniem odpowiedniego wniosku i przeprowadzeniem badań. 

Jak ubiegać się o spadek jako nieślubne dziecko?

W jaki sposób zatem nieślubne dziecko może dostać spadek? Pierwszą opcją jest oczywiście uwzględnienie go przez rodzica w testamencie. Wtedy bez większych problemów dziedziczy na równi z pozostałymi potomkami. Jeśli testament nie został sporządzony, stosuje się dziedziczenie ustawowe, które uwzględnia zarówno ślubne dzieci zmarłego, jak i te spoza prawego łoża. Dostają oni taką samą część spadku. W chwili, w której chcemy ubiegać się o spadek dla nieślubnych dzieci, ale w akcie urodzenia nie mamy podanego ojca, należy wystosować powództwo o ustalenie ojcostwa. 

Czym jest zachowek? 

Na wypadek nieprzyjemnych sytuacji, jak na przykład wtedy, gdy nieślubne dziecko zostaje celowo pominięte w testamencie, można ubiegać się o zachowek. To właśnie on umożliwia otrzymanie spadku najbliższym krewnym zmarłego, nawet jeśli nie zostali uwzględnieni w dokumencie. Kwestię zachowku można załatwić polubownie, poprzez stworzenie ugody między spadkobiercą a pozostałymi bliskimi. Jeśli to nie jest możliwe, należy wystosować pozew sądowy. Chcąc odpowiednio przygotować taki pozew, możemy zwrócić się o pomoc do kancelarii Brzoziewska-Kędziora, gdzie otrzymamy wsparcie zarówno przy pisaniu wniosku, jak i podczas procesu. 

Nie ma wątpliwości, że znajomość prawa dziedziczenia może być przydatna. Wiedza ta sprawdzi się szczególnie w takich niejasnych sytuacjach jak przy nieślubnych dzieciach. Pamiętajmy, że takie osoby mają pełne prawo do spadku i mogą się o niego swobodnie ubiegać.