Stosowanie leków powinno przebiegać w sposób odpowiedzialny i rozumny. Co w momencie, w którym nie jesteśmy pewni przepisanego nam leku? Możliwe jest, że lekarz wykorzystał leczenie off-label, czyli pozarejestracyjne stosowanie leku. Na czym polega ta metoda?

Czym jest leczenie off-label? 

Leczenie off-label to termin, który według definicji określa stosowanie leku poza zarejestrowanymi wskazaniami. Wskazówki do wykorzystania lekarstw znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), która odpowiada za wpuszczenie danego lekarstwa do powszechnego obiegu. Leczenie off-label następuje wbrew ustalonym wcześniej zaleceniom. O podjęciu tej metody leczenia decyduje lekarz. Wbrew pozorom, leczenie off-label wykorzystuje się w wielu różnych dziedzinach – pediatrii, onkologii, neurologii. 

Pozarejestracyjne stosowanie leku może polegać na przykład na wykorzystanie go w inny sposób, niż jest on do tego przeznaczony. Mowa tu o momencie, w którym przepisany zostaje nam lek, który docelowo jest stosowany w innej chorobie. Pozarejestracyjne stosowanie leku może przybrać też formę podania większej dawki, niż jest zalecana. 

W jakich sytuacjach stosuje się leczenie off-label? 

Lekarz może sięgnąć po leczenie off-label w chwili, w której dotychczasowe leczenie nie przyniosło żadnych skutków. Powszechne jest też przepisywanie leków, które przeznaczone są do innych chorób, ale na przykład niektóre ze składników sprawdzą się na zmniejszenie skutków i w innej dolegliwości. Leczenie off-label to rozwiązanie w poważnych chorobach, przy których tradycyjne metody nie pomagają. 

Czym grozi leczenie off-label?

Leczenie off-label generuje pewne ryzyko zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Kwestia prawna w tym wypadku nie jest wyraźnie uregulowana. Nawet jeśli leczenie przyniesie pozytywne skutki, działanie lekarza może być uznane za niezgodne z prawem – dlatego stosowanie metody off-label powinno być ostatecznością, której skutków i lekarz, i pacjent muszą być w pełni świadomi. 

Jeśli pozarejestracyjne stosowanie leku naraziło zdrowie pacjenta lub wpłynęło na niego negatywnie, to lekarz, który przepisał dany lek, ponosi odpowiedzialność. Pomoc w takiej sytuacji możemy szukać u różnych kancelarii prawnych. Kancelaria Brzoziewska – Kędziora zagwarantuje nam wsparcie najlepszych radców prawnych. Z nimi możemy się skontaktować w razie niepewności związanych z prawem medycznym. 

Stosowanie lekarstw to proces, który ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Jeśli chcemy wyzdrowieć, musimy dopilnować, aby proces ten przebiegał bezpiecznie. Leczenie off-label to ryzykowne rozwiązanie, jeśli więc lekarz nam je proponuje, powinniśmy w pełni zdawać sobie sprawę z jego skutków.