Jesteś lekarzem rezydentem i zastanawiasz się, czy musisz pełnić dyżury na SOR? Jak wiadomo, ten oddział jest jednym z najcięższych, ponieważ nigdy nie wiesz, czego tak naprawdę możesz się spodziewać. Sprawdź koniecznie, co mówi o tym prawo medyczne, ponieważ istnieje kilka sytuacji, kiedy stoi ono po Twojej stronie!

Kim jest lekarz rezydent?

Ścieżka zawodowa lekarza jest bardzo trudna i długa. Najpierw każdego czeka kilka lat studiów, praktyki na różnych oddziałach szpitala, specjalizacja, egzaminy i dopiero wtedy można uznać, że jest się już wykwalifikowanym medykiem. Bardzo często ta droga trwa nawet kilkanaście lat. Lekarzy specjalistów jest wiele, a przed wybraniem swojej dokładnej ścieżki, każdy lekarz nazywany jest rezydentem. Co to pojęcie oznacza? Lekarz rezydent to osoba, która ma pełne prawo wykonywania zawodu, czyli ukończyła studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, odbyła staż podyplomowy, zdała Lekarski lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy oraz wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, jednak nie odbył jeszcze specjalizacji. Taki lekarz czeka jeszcze na zakwalifikowanie do odbywania takich zajęć, co oznacza, że oczekuje na wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 

Czy lekarz rezydent może odmówić dyżuru na SOR?

Lekarze rezydenci mogą zostać zobowiązani do pełnienia dyżurów medycznych. Jakich?

  • dyżury towarzyszące – odbywają się one pod nadzorem lekarza z II stopniem specjalizacji lub tytułem specjalisty
  • dyżury samodzielne – lekarz rezydent może je pełnić po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji. 

Jeden z artykułów prawnych mówi, że lekarz rezydent może nie wyrazić zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez jeden rok od dnia rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. To nie oznacza jednak, że lekarz rezydent tak postępujący nie może również pełnić samodzielnych dyżurów w innych placówkach niż ta, gdzie odbywa zajęcia ze specjalizacji. Co ważne, lekarz rezydent na 1 roku specjalizacji nie może odmówić pełnienia dyżuru towarzyszącego. 

Kiedy lekarz rezydent może odmówić dyżurowania?

Istnieje kilka sytuacji, w których lekarz rezydent może odmówić pełnienia dyżuru, a są to:

  • dyżury nocne (od 21 do 7 rano), jeśli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych,
  • kobiety w ciąży również mogę odmówić dyżurowania,
  • osoby, które mają dziecko, które nie ukończyło 4 roku życia. 

Ostatnia wymieniona wyżej sytuacja może mieć przykre konsekwencje w postaci wydłużenia czasu odbywania specjalizacji. 

Artykuły prawne dopuszczają różne możliwości odmowy pełnienia samodzielnych dyżurów medycznych przez 1 rok od rozpoczęcia specjalizacji, ale nie dotyczy to dyżurów towarzyszących, które są w tym czas dopuszczalne. Po pierwszym roku lekarz rezydent może być przymuszony do pełnienia dyżurów samodzielnych i jeśli tak zostało zapisane w programie specjalizacji, nie może odmówić ich pełnienia. Prawo uwzględniło jednak kilka możliwości odmowy, ale zazwyczaj mają one wydźwięk rodzinny i osobisty.