Konflikt rodzinny dotyka wszystkich stron, w tym dziadków. Jeśli rodzice dziecka się rozwodzą, często następuje trudność z ustaleniem tego, jak będzie wyglądała relacja dziecka z bliskimi. Co się dzieje w przypadku kontaktu wnuków z dziadkami? Czy może on być uregulowany? 

Gdzie znajdziemy zapis o kontakcie wnuków z dziadkami?

Warto wiedzieć, że informacje na temat kontaktu wnuków z dziadkami odnajdziemy w artykule 113 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Mówi on o tym, że dziadkowie posiadają takie samo prawo i obowiązek utrzymywania kontaktu z wnukiem jak jego rodzice, rodzeństwo czy inni najbliżsi krewni. 

Co mogą zrobić dziadkowie, którzy chcą kontaktu z wnukami? 

Mimo że jest to ustalone jasno w ustawie, czasem dziadkowie mają trudności z tym, by spotkać się ze swoim wnukiem. Sprawę tę najpierw warto spróbować rozwiązać z rodzicami dziecka. Jeśli to nie zadziała, dziadkowie mogą zwrócić się z tym do sądu. 

Istnieje możliwość wystosowania przez dziadków wniosku o ustalenie kontaktu z wnukami. Przesyła się go do sądu rejonowego, który odpowiada miejscu zamieszkania wnuków. Wniosek powinien mieć jasno określonego wnioskodawcę, czyli w tym wypadku dziadków oraz ich żądania. Należy ponadto udowodnić, że istniał kontakt dziadków z wnukiem oraz że te relacje są dobre dla dziecka. 

Kiedy można uregulować kontakt dziecka z dziadkami?

Nie ma wątpliwości, że sąd w swojej decyzji kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Jeśli uzna, że bliska relacja z dziadkami nie jest dla niego odpowiednia, nastąpi wtedy uregulowanie sądownie kontaktu dziadków z wnukami. 

Uregulowanie sądowe może przyjmować różne formy, na przykład poprzez ograniczenia. Dziadkowie dostaną zakaz zabierania wnuka poza jego miejsce zamieszkania. Konieczne może stać się również spotkanie w towarzystwie któregoś z rodziców. 

W chwili, w której styczność wnuka z dziadkami stanowi dla niego zagrożenie, sąd może zarządzić całkowity zakaz tych kontaktów. Bierze się tutaj pod uwagę takie sytuacje jak nadużywanie alkoholu przez któregoś z dziadków, demoralizowanie dziecka czy znęcanie się nad nim. Do zupełnego ograniczenia relacji dziecka z dziadkami niezbędne będzie postępowanie sądowe. 

Rozłam w rodzinie to bardzo trudna sytuacja, zarówno dla dziecka, rodziców, jak i pozostałych bliskich. Bardzo często cierpią wtedy dziadkowie, którym uniemożliwia się kontaktu z ich ukochanymi wnukami. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, warto wcześniej dowiedzieć się, jak na tę sprawę patrzy prawo rodzinne i co takiego możemy wtedy zrobić.