Rozwód to zazwyczaj bardzo stresujący moment w życiu, który wymaga wielu poświęceń – zarówno psychicznych, jak i finansowych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile kosztuje rozwód i jak bardzo ruchoma jest jego cena w zależności od tego, na jakie konkretnie usługi zdecyduje się rozwodnik. Istnieją koszty, których ominąć się nie da, ale są również takie, które da się uniknąć.

Opłaty sądowe

Jeśli decydujesz się wnieść pozew o rozwód musisz liczyć się ze stałą opłatą sądową, która wynosi 600 zł – wnosi się ją do właściwego sądu. To jednak nie koniec wydatków. Jeśli chcesz, by sąd zajął się także podziałem majątku musisz przygotować więcej pieniędzy. Zgodny podział majątku występuje wtedy, gdy obydwie strony zgadzają się z tym, jak podzielić się wspólnymi dobrami. W takim wypadku opłata wynosi 300 złotych, a sprawa przeprowadzona jest szybciej. Jeśli jednak strony nie są zgodne co do jego podziału – koszt zdecydowanie wzrasta. W tym przypadku sąd zajmie się rozdziałem majątku jeśli wniesiesz opłatę 1000 złotych. Jeśli w trakcie postępowania stronę ma reprezentować adwokat, należy zapłacić 17 złotych we właściwym urzędzie miasta. Jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Wynagrodzenie samego adwokata jest oczywiście sprawą bardzo indywidualną. W sprawach względnie prostych, pozbawionych orzekania o winie i braku wspólnych dzieci stron wynosi około 1500 złotych. Jeśli jednak sprawa okazuje się być bardziej skomplikowana, a sąd ma orzekać o winie którejś ze stron – koszty mogą wahać się pomiędzy 3000 złotych, a nawet 6000 złotych. 

Koszty dodatkowe

Jeśli strony mają wspólne dziecko, sąd często zarządza wykonanie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego. Ma on za zadanie sprawdzić, w jakich warunkach wychowuje się młodociany, czy zaspokojone jego potrzeby, jak wygląda atmosfera w domu. Koszt takiego wywiadu to 80 zł (przeprowadzony w jednym miejscu). Równie istotną kwestią jest opinia biegłych sądowych. Jest potrzebna w przypadku, gdy strony mają małoletnie dzieci. Ma zdecydować o tym, jak rozwód wpłynie na ich dobro. Biegli sądowi oceniają, czy postępowanie nie doprowadzi do negatywnego samopoczucia dziecka. Zazwyczaj tyczy się to sytuacji, w których rodzice toczą konflikt o prawa rodzicielskie, czy częstotliwość kontaktów z dziećmi. Kolejnym dodatkowym wydatkiem mogą okazać się mediacje. Sąd często zaleca to rozwiązanie, gdy widzi, że istnieją jeszcze szanse na osiągnięcie porozumienia między stronami. Mediacja kosztuje 150 złotych za pierwsze spotkanie i 100 złotych za każde następne. 

Kto ponosi koszty rozwodu?

Opłatę 600 zł ponosi osoba, która zdecydowała się wnieść pozew o rozwód. Istnieje zasada, która mówi, że koszty ponosi osoba, która sprawę przegrała. Wtedy musi zwrócić opłatę wniesioną przez stronę wygraną, a także ponieść koszty całego rozwodu. Jeśli sąd nie orzekał o winie wydatki dzieli się na pół. 

Sprawy rozwodowe przynoszą wiele stresu i skrajnych emocji. Warto więc przed złożeniem wniosku i rozpoczęciem postępowania wyposażyć się w niezbędną wiedzę, która być może zaoszczędzić wiele nerwów.