Niestety, wielu z nas spotkało się z nieprofesjonalnym zachowaniem ze strony lekarza. Przepisy prawa przewidują możliwość złożenia skargi przez pacjenta. Gdzie możemy ją złożyć i co powinna zawierać?

Kiedy mogę złożyć skargę na lekarza?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a dokładniej z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy z nas ma możliwość złożyć skargę na lekarza, w przypadku, gdy stwierdzimy, że do doszło do określonych zaniedbań. Wspomniany dokument określa między innymi, to jakie obowiązki mają placówki medyczne i osoby tam pracujące, na jakich zasadach może być udostępniana dokumentacja medyczna, jak wygląda postępowanie w przypadku naruszeń. Dlatego właśnie, jeśli mamy wątpliwości czy określona sytuacja rzeczywiście była nieodpowiednia, warto jest zajrzeć do ustawy lub skonsultować kwestię ze specjalistą. Dobrze jest podkreślić, że w innych okolicznościach składamy skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia, a w innych na przykład do władz placówki czy nawet do prokuratury. Zgodnie z bieżącymi przepisami prawa skarga do NFZu może zostać złożona na, nazwijmy je “błędy systemowe”, czyli na przykład problemy z przyjęciem, zapisaniem się do lekarza czy odmową wykonania świadczenia. Wszelkie zaniedbania medyczne, do których doszło w procesie leczenia składamy do władz placówki, Okręgowej Izby Lekarskiej lub też, w skrajnych przypadkach, do Rzecznika Praw Pacjenta.

Jak złożyć skargę

Złożenie skargi wbrew pozorom nie jest niczym trudnym. W przypadku, gdy składamy ją pisemnie lub też w formie elektronicznej powinna ona zawierać:

  • nasze imię, nazwisko i adres,
  • informacje, na kogo lub na jaką placówkę skarga jest składana,
  • jak najdokładniejszy opis sytuacji, która miała miejsce i narusza nasze prawa jako pacjentów.

Oczywiście, skarga może zostać złożona również ustnie w placówce, jednak naszym zdaniem łatwiejszym rozwiązaniem, które precyzyjniej, bez emocji pozwoli nam przedstawić sytuację będzie opcja pisemna. Może zostać ona przeniesiona właśnie do placówki, wysłana za pośrednictwem poczty e-mail (w zależności, do jakiego organu i w jakiej sprawie skarga jest składana) lub też tradycyjną pocztą.

 Konsekwencje złożenia skargi

Jakie konsekwencje mogą spotkać lekarza, na którego skarga została złożona? Wiele zależy od przypadku: wymienić tutaj możemy upomnienie, naganę czy karę pieniężną. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do zawieszenia go w obowiązkach zawodowych czy też odebrania prawa do wykonywania zawodu. Decyzję o tym podejmuje Okręgowy Sąd Lekarski. Oczywiście pacjent ma również możliwość wytoczenia prywatnego pozwu w sądzie cywilnym przeciwko lekarzowi, jeśli dojdzie do błędu medycznego.

Złożenie skargi na lekarza nie jest niczym trudnym, a może pomóc w przyszłości uchronić innych pacjentów od różnego rodzaju zajść, które nie powinny mieć miejsca.