Kwestie związane z alimentami są jednymi z ważniejszych, jakie ustalane są przy okazji rozwodu. Mogą one jednak zostać rozstrzygnięte na wniosek strony, również znacznie później. Od czego zależne są kwoty, jakie rodzic musi płacić na utrzymanie dziecka i jak długo jest do tego zobowiązany?

Obowiązek alimentacyjne względem dziecka

Rodzice zgodnie z prawem powinni wspólnie ponosić wszelkie koszty związane z wychowaniem dziecka oraz jego utrzymaniem. Warto podkreślić, że obowiązek alimentacyjny leży na obojgu, jednak ten, z którym młody człowiek mieszka realizuje go poprzez bezpośrednią opiekę. Najczęstszą sytuacją, kiedy temat alimentów pojawia się jest rozwód, lecz jest to również istotna kwestia, gdy na przykład na świat przychodzi dziecko, a jego rodzice nie są w związku i dlatego chcą w sposób prawny uregulować sprawy związane z tego typu zobowiązaniami. Warto podkreślić, że wskazanego wsparcia finansowego młody człowiek ma prawo oczekiwać nie tylko ze strony rodzica biologicznego, lecz też macochy czy ojczyma. Na co alimenty mogą zostać przeznaczone? Tutaj wskażemy wszystkie potrzeby dziecka: zarówno te edukacyjne, jak dodatkowe lekcje czy korepetycje, zakup nowych ubrań, lecz też na rozrywkę i podróże, na przykład wyjście do kina czy wyjazd (w razie potrzeby wraz z opiekunem) na wakacje.

Jak wyliczyć alimenty?

Zgodnie z polskim prawem nie ma jednej, uniwersalnej metody, która sprawdzi się w każdym przypadku do wyliczenia wysokości alimentów. Nie znajdziemy także zapisów odnośnie narzuconych z góry minimalnych kwot. Wiele zależy tutaj od wieku dziecka, aktualnej sytuacji życiowej, stanu zdrowia czy też innego rodzaju indywidualnych uwarunkowań. Przez sąd brane są też pod uwagę kwestie związane z mieszkaniem, edukacją, życiem codziennym, lecz też realizacją pasji oraz zainteresowań czy też na przykład leczenia (pokrycie części kosztów zakupu leków, pobytów w specjalistycznych klinikach).  Jednocześnie musimy także dodać, że istotne są też możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica jaki zobowiązany jest do uiszczania alimentów. Nie oznacza to jednak, że bezrobotny będzie całkowicie zwolniony z płacenia na dziecko, ponieważ ważne są tu też jego perspektywy na znalezienie pracy, jak chociażby wykształcenie.

Do kiedy muszę płacić alimenty?

Koniecznie musimy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje z chwilą, kiedy dziecko skończy 18. rok życia, lecz trwa aż do momentu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Jest to kwestia mocno indywidualna, często tą granicą jest ukończenie studiów, lecz nie zawsze, ponieważ roszczenia wobec rodziców może mieć również dorosły potomek, który nie ma pracy i nie jest w stanie sam zaspokajać swoich wszystkich, życiowych potrzeb. Wiele osób, które uzyskało pełnoletność często wystepuje do sądu o zwiększenie kwoty, są to na przykład studenci, których koszty życia zwiększyły się po tym, jak wyprowadzili się do innego miasta w celu kontynuowania nauki.

Sprawy dotyczące alimentów w sądzie mogą często trwać długie lata, dlatego dobrze, aby w momencie rozwodu partnerzy ustalili pewne kwestie pomiędzy, co zdecydowanie ułatwi całe postępowanie.