Zawód lekarza jest szczególnie odpowiedzialny, ponieważ dokonany przez niego błąd medyczny może skutkować utratą życia lub zdrowia pacjenta, a to łączy się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jako poszkodowani, możemy wszcząć postępowanie o błąd w sztuce lekarskiej. Jak stwierdzić i jak udowodnić błąd medyczny u lekarza?

Jak stwierdzić błąd medyczny u lekarza?

Składając Przysięgę Hipokratesa, lekarz zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych z należytą starannością i odpowiedzialnością o zdrowie i życie pacjenta. Niedopełnienie obowiązków w należyty sposób może skutkować zaniechaniem, niedopatrzeniem lub błędem w sztuce lekarskiej. Aby go stwierdzić, poszkodowany może wszcząć proces sądowy. W świetle prawa medyk zaznajomiony wcześniej z chorobą pacjenta, który poprzez nieuważność dokonał błędu podczas zabiegu lub świadczył usługi medyczne niezgodne z jego specjalizacją, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Jak udowodnić błąd medyczny lekarzowi?

Pokrzywdzony może ubiegać się o wszczęcie postępowania sądowego, podczas którego musi wyraźnie wskazać jednoznaczną winę lekarza. Aby to zrobić, musi przedstawić przed sądem szereg dowodów, takich jak:

  • wyniki badań lekarskich;
  • kopie dokumentów ze szpitala lub kliniki;
  • zalecenia lekarskie;
  • historię przebiegu choroby;
  • dokumentację przedstawiającą skierowanie na rehabilitację.

Aby dowieść winy lekarza, pacjent będzie potrzebował profesjonalnej pomocy prawnika. Doświadczony adwokat uważnie przeanalizuje dostarczoną przez poszkodowanego dokumentację medyczną, pomoże dociec, czy w danej sytuacji rzeczywiście doszło do błędu w sztuce lekarskiej, a także ustali, przeciwko komu z personelu medycznego powinno toczyć się postępowanie.

Udowodnienie błędu lekarskiego – czy można otrzymać odszkodowanie?

Jeśli pacjent zdoła udowodnić lekarzowi popełnienie błędu medycznego, może otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. W ramach świadczenia poszkodowany może uzyskać:

  • rentę, jeśli w wyniku dokonanego przez lekarza błędu nie jest w stanie pracować;
  • jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie stanu zdrowia;
  • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, będące skutkiem błędu lekarskiego.

Będąc świadomymi swoich praw jako pacjenci, możemy wszcząć postępowanie przeciwko lekarzowi medycznemu, który dokonał błędu w sztuce. Istnieje także możliwość, aby po nieudanym zabiegu ubiegać się o zadośćuczynienie w postaci odszkodowania, które posłuży nam w dalszym leczeniu.