Zjawiska opisywane angielskimi słowami overbooking i bumping to częste praktyki, na które decydują się linie lotnicze czy hotele. Potrafią być prawdziwym utrapieniem życiu podróżujących, dlatego podpowiadamy, jak poradzić sobie z tymi zjawiskami.

Czym jest overbooking?

Overbooking to praktyka stosowana przez większość linii lotniczych. Opisuje sytuację, w której przewoźnik sprzedaje więcej biletów niż ilość miejsc, jakie posiada samolot, mając jednocześnie nadzieję, że część pasażerów odwoła lot lub po prostu nie pojawi się w na odprawie. Wszystko po to, aby zapobiec ewentualnym pustym siedzeniom w maszynie. Do tego zjawiska dochodzi jednak nie tylko przed wejściem na pokład samolotu. Overbooking w hotelu to także częsty problem, z którym muszą mierzyć się turyści.   

Bumping – bezpośrednia konsekwencja overbookingu

Z overbookingiem bezpośrednio łączy się kłopot bumpingu, czyli odmowy wpuszczenia na pokład samolotu lub zakwaterowania w hotelu ze względu na rzekomy brak miejsc. W takim wypadku podróżujący jest wystawiany z kwitkiem. W takiej sytuacji przewoźnik powinien zapewnić pasażerowi alternatywny lot, który często jednak z różnych względów nie odpowiada konsumentowi. W takim wypadku może on ubiegać się o odszkodowanie w postaci rekompensaty.

Overbooking a odszkodowanie 

„Zbumpowany” pasażer ma prawo ubiegać się o finansową rekompensatę. Aby było to możliwe, musi on otrzymać pisemny dowód odmowy wpuszczenia na pokład samolotu, który będzie upoważniał go do starania się o odszkodowanie. Taki dokument można uzyskać w punkcie informacyjnym lub od personelu lotniczego. Unijne rozporządzenie z 2004 roku wyraźnie przewiduje zadośćuczynienie w wysokości 250 euro za niewpuszczenie na pokład samolotu, którego lot był przewidziany na nie więcej niż odległość 1500 km. Warto podkreślić, że wspomniana kwota jest minimalna, ponieważ poszkodowany podróżujący może ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie ze względu na przełożony wylot. Jeżeli natomiast lot zastępczy ma się odbyć kolejnego dnia, pasażerowi zapewnia się miejsce w hotelu oraz przekazuje się mu talony na jedzenie. Turysta, któremu odmówiono lotu powinien pamiętać, że suma rekompensaty jest zależna od odległości, jaką miał przebyć samolot:

  • powyżej 1500 km – 250 euro;
  • od 1500 km do 3500 km – 400 euro;
  • powyżej 3500 km – 600 euro. 

Overbooking samolotowy oraz bumping to niestety powszechne problemy, z którymi muszą mierzyć się pasażerowie samolotów czy goście hotelowi. Jednak konsumenci borykający się z tymi sprawami, nie są zostawieni samym sobie. W każdej chwili mogą bowiem ubiegać się o odszkodowanie.