Opieka nad dzieckiem wymaga poświęcenia mu dużo czasu, ale pochłania także mnóstwo wydatków. W odpowiedzi na potrzeby polskich rodzin powstał rodzinny kapitał opiekuńczy, który udzieli opiekunom finansowego wsparcia niezbędnego w procesie wychowania ich pociech.

Rodzinny kapitał opiekuńczy – co to takiego?

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to element prorodzinnego programu, który wchodzi w skład Nowego Polskiego Ładu. RKO powstało 1 stycznia 2021 roku w wyniku wprowadzenia w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Jego zadaniem jest wspieranie polskich rodzin poprzez przekazywanie świadczeń rodzicom na ich drugie i kolejne dziecko. Zapomoga finansowa przyznawana jest w okresie, kiedy dziecko kończy 12. miesiąc życia do momentu, w którym malec kończy 35. miesięcy. Wysokość RKO oscyluje wokół 12 tys. zł na jedno dziecko.

Kto może otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy?

O przyznanie RKO na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, ubiegać mogą się:

  • matka dziecka;
  • ojciec dziecka;
  • opiekun dziecka, który wystąpił do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Równie istotnym wspomnienia jest fakt, że dziecko musi mieszkać z każdą z wymienionych powyżej osób oraz być przez nie utrzymywane. Aby otrzymać świadczenie, należy wypełnić specjalny wniosek, w którym należy zaznaczyć pierwsze dziecko w rodzinie. Mianem pierwszego dziecka w rodzinie określa się najstarsze dziecko bez względu na jego wiek.

Rodzinny kapitał opiekuńczy a praca za granicą

Jeśli chcesz złożyć wniosek o przyznanie RKO, ale jednocześnie Ty, inny członek rodziny lub drugi rodzic dziecka przebywa poza granicą Polski w celu innym niż turystyczny, rekreacyjny, leczniczy lub związany z edukacją dziecka, to Twoim obowiązkiem jako wnioskodawcy będzie wskazanie we wniosku informacji dotyczących drugiego rodzica lub członka rodziny. Wynikiem tego działania będzie przekazanie wniosku przez ZUS do właściwego urzędu wojewódzkiego, który określi, który kraj ma pierwszeństwo do wypłacenia RKO.

Rodzinny kapitał opiekuńczy może okazać się bardzo pomocny w przypadku rodzin dysponujących mniejszym budżetem. Dzięki takiej zapomodze finansowej dzieci będą mogły żyć w dostatku, a ich rodzice będą spokojniejsi o ich wychowanie.